Die Weg

 

Waarvoor bid ons?

“Bid, en vir julle sal gegee word; soek, en julle sal vind; klop, en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat bid, ontvang; en hy wat soek, vind; en vir hom wat klop, sal oopgemaak word.” - Mattheus 7:7-8 (53-vertaling).

Of watter mens is daar onder julle wat, as sy seun hom brood vra, aan hom ‘n klip sal gee; en as hy ‘n vis vra, aan hom ‘n slang sal gee? As julle wat sleg is, dan weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemele is, goeie dinge gee aan die wat Hom bid! ” - Mattheus 7:9-11 (53-vertaling).

Hierdie beloftes staan vas, maar om die werklike betekenis van hierdie woorde te verstaan moet dit saam met ander gedeeltes uit die Skrif gelees word. Want nie almal wat bid ontvang nie! Jakobus gee een rede daarvoor as hy sê: “As julle bid, ontvang julle nie, omdat julle verkeerd bid: julle wil net julle selfsugtige begeertes bevredig” (Jak 4:3). Die Here Jesus het ook gesê hoe ons moet bid: “Wanneer julle bid, moet julle nie soos die heidene 'n stortvloed van woorde gebruik nie. Hulle verbeel hulle hulle gebede sal verhoor word omdat hulle baie woorde gebruik.” (Mat 6:7). Maar ons moet bid volgens die wil van God: “En dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor Hom het, dat Hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil.” (1 Joh 5:14; 53-vertaling).  En natuurlik moet dit in geloof geskied: “Maar 'n mens moet gelowig bid en nie twyfel nie, want iemand wat twyfel, is soos 'n brander in die see wat deur die wind aangejaag en heen en weer gedryf word.” (Jak 1:6).

Waarvoor vra ons?

Wat dan verder verband hou hiermee is verse 9 tot 11 van Mattheus 7. “Hoeveel te meer” in vers 11 sê vir ons dat ons hemelse Vader meer liefdevol en verstandiger is as ons aardse vaders. God sal ook net 'n gebed verhoor as die uitkoms daarvan vir ons tot seën sal wees, want Hy weet wat goed is vir ons en Hy weet wat die toekoms vir ons inhou. Die klem lê dus op die goeie dinge. Niemand wat vir 'n “brood” vra, sal 'n “klip” ontvang nie en niemand wat vir 'n “klip” vra sal 'n “klip” ontvang nie**. Ons moet dus oppas dat ons nie vir iets sal vra wat tot ons nadeel, of tot die nadeel van ander mense sal wees nie. “Brood” wys op dié dinge wat alleen maar vir ons goed is. Maar ons vra so baie keer vir klippe al besef ons dit nie. Ons smag soms nie na die brood van die lewe nie, maar na aardse eer of genot, waarna Jakobus verwys as selfsugtige begeertes (Jak 4:3). Vir ons aardgebonde natuur lyk dit miskien soos brood, maar ons Vader weet dat dit maar net koue dooie klippe is. Dat dit dinge is wat nie ons geestelike honger sal kan stil nie. As dit tot ons verderf kan lei, sal Hy dit nie aan ons gee nie. Tog laat Hy die gebede nie onbeantwoord nie, want Hy sal op sy tyd vir ons brood gee in die plek van die klip wat ons gevra het. Ons kan nie altyd onderskeid tref tussen wat werklik brood is en wat klippe is nie. Daarom moet ons die uitkoms van ons gebede aan God oorlaat.

-dw-

Verwysing:
** Dr JR Miller: Come ye Apart

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css