Die Weg

 

Gedra deur die vuur heen

'Hy sê toe: “Maar ek sien dan vier manne wat vry en ongedeerd rondbeweeg in die vuur, en die vierde lyk soos 'n hemelwese!”' - Daniël 3:25.

In die teenswoordige wêreld verkeer ons almal onder groot druk, en veral as ons Christus navolg en ons Christelike beginsels wil handhaaf. Maar die drie Joodse jongmanne Sadrag, Mesag en Abednégo het nog véél groter druk ondervind.

Ons ken die geskiedenis van die hierdie jongmanne en hoedat hulle geweier het om die goue beeld van Nebukadnesar te aanbid. Hulle het voor 'n verskriklike keuse te staan gekom: óf hulle moet God verloën en Nebukadnesar se beeld aanbid, óf hulle moet die vuuroond in. Maar luister mooi wat sê hulle: “Ons het ons God vir wie ons dien. Hy het die mag om ons te red uit die brandende oond, en Hy sal ons ook red uit u mag. Selfs as Hy dit nie doen nie, moet u weet dat ons u god nie sal dien nie, die goue beeld wat u laat oprig het, nie sal aanbid nie.” (Dan 3:17-18). "Ons het ons God wie ons dien", spreek van hulle persoonlike verhouding met God. Dit is nie 'n god wat daar vér is nie. Hulle kén Hom.  Kyk ons verder dan sien ons hulle sê: “Selfs as Hy dit nie doen nie”. Hulle wéét God is soewerein. Hulle weet nie of dit Sy wil is dat hulle gered sal word nie. Tog sal hulle hulle aan Sy besluit onderwerp. God kan doen wat Hy wil, maar Hy sal nooit téén Sy eie reg inbeweeg nie, en wat Hy doen, doen Hy nie liefdeloos nie.

Ons kom ook soms voor die “vuur” te staan, en as ons nie aan die druk toegee nie, kan die gevolge ernstig wees vir ons: ons kan ongewild raak en ons vriende verloor, ons mag ons werk verloor,  ons kan groot finansiële verliese ly....... Daar is sekere lande waar ons in die tronk kan beland of selfs doodgemaak kan word. Sal ons gereed wees om dit te kan hanteer? Ja tog, maar ons sal dit net kan doen as ons die God ken wie ons dien!

Wie is hierdie God aan wie ek gehoorsaam moet en wil wees? Dit is dié God wat my so lief gehad het dat Hy sy Seun in die dood ingestuur het vir my. Is Christus ook vir my 'n werklikheid? Ons moet dit kan sien, en ons moet helderheid en sekerheid hê oor God se almag.

Wat ook al die uiteinde van 'n saak is, hang alleen van God af. Hy het sy eie raadsplan met elkeen van ons. Hy hoef nie te doen wat ons graag wil hê nie. Dit is daarom ook nie vanselfsprekend dat elkeen uit die vuur van die lewe gered sal word nie. Want na hierdie stukkie geskiedenis is die Jode weer erg vervolg en baie van hulle is verbrand.

Hoe werk God se redding dan? God kon tog hierdie hele aangeleentheid voorkom het? Hy kon  Nebukadnesar 'n hartaanval laat kry het. Maar Hy doen dit nie. Hoekom laat Hy dit dan tog toe? Hierdie is 'n doelbewuste openbaring. Hy wys vir ons dat Hy die mens selfs in die dood bewaar. Hy haal jou nie uit die situasie nie, maar omvou jou binne-in die situasie. Die Here red ons nie van die vuur nie, maar in die vuur. Wanneer jy in beproewing verkeer, sal Hy teenwoordig wees.

Daarom moet ons nie wegskrik van die druk en dink dat ons baie kwesbaar is nie. Ons is nie kwesbaar nie! Al moet ek deur die vuur gaan, sal Hy by my wees om my daardeur te dra. En al is dit Sy wil dat ek sal sterf, weet ek dat Hy my siel sal bewaar. “Moenie bang wees vir dié wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie. Nee, vrees Hom eerder wat sowel die liggaam as die siel in die hel kan laat vergaan.” (Mat 10:28).

-dw-

Met erkenning aan dr Douw Breed, Waterkloofrand
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css