Die Weg

 

Die seën van dankbaarheid

“Dank God die Vader altyd oor alles in die Naam van ons Here Jesus Christus.” - Efesiërs 5:20.

“Laat ons dan onophoudelik deur Jesus aan God 'n offer van lof bring, dié lof wat aan Hom gebring word deur die lippe wat sy Naam bely.” - Hebreërs 13:15.

Dit wil voorkom asof sommige mense met 'n somber en swaarmoedige gemoed gebore is, sodat dit vir hulle moeilik is om met 'n glimlag en 'n lied deur die lewe te gaan. Wat ons natuurlike geaardheid ook al mag wees, as ons aan Christus behoort het ons genoeg stof tot dankbaarheid. Iemand wat heeldag droefgeestig is, kan 'n negatiewe effek op die mense hê met wie hy/sy in aanraking kom. Dit is moeilik om saam met 'n oortuigde pessimis te lewe of te werk. Niks is goed nie, niks stel tevrede nie, daar is geen woord van lof of aanmoediging nie.

Vreugde en blydskap is 'n bron van krag vir die enkeling en vir almal wat met hom of haar in aanraking kom. En 'n Christen het genoeg rede daartoe. Die Britse skrywer en teoloog, Sidney Smith, het gesê: “Op 'n keer het ek 'n dame twee-en-twintig resepte teen swaarmoedigheid gegee; die een was 'n helder knetterende vuur; 'n ander, om al die aangename dinge te onthou wat teenoor haar gesê is; nog een was om 'n dosie suikerklontjies op die kaggelmantel te hou, en 'n ketel te hê wat altyd sing op die stoof. Ek het op daardie oomblik gedink dat dit net klein, nietige dingetjies was, maar het later in die lewe self ontdek hoe waar dit is dat hierdie klein plesiertjies swaarmoedigheid beter verdryf as enige pragtige en duur besittings.”

Ons kan die raad van hierdie skrywer volg deur vreugde te vind in al die klein dingetjies in ons daaglikse lewe, en om dit dankbaar te aanvaar as gawes van die Vader van onse Here Jesus Christus, waarvoor ons Hom moet loof. Die wêreld is vol bedruktheid en droefheid en daar word na alle tipes van vermaaklikheid gesoek om van hierdie bedruktheid ontslae te probeer raak, al is dit ook maar net baie kortstondig. Die Christen kan egter 'n heldere glimlag dra “ofskoon die vyeboom nie bot nie en daar geen vrug aan die wingerdstok is nie” (Hab 3). As ons ons skatte en seëninge tel, sal ons ontdek dat daar selfs in die droewigste en eensaamste lewe iets is om die droefheid tot 'n singende lied te omskep (2 Kor 6:10).

GEBED: Help ons o Here, om vreugde in alles te vind, sonder ophou te bid en in alles dankbaar te wees. Amen.

Uit: Our Daily Walk, deur FB Meyer
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css