Die Weg

 

Nie deur krag of geweld

Toe sê hy vir my: "Hier is die boodskap van die Here aan Serubbabel: Nie met mag en krag sal jy slaag nie, maar deur my Gees, sê die Here die Almagtige .....Daarna kom die woord van die Here tot my: Serubbabel se hande het hierdie tempel se fondamente gelê, sy hande sal dit klaar bou. Dan sal julle weet dat die Here die Almagtige my na julle toe gestuur het. Moenie die dag van klein dingetjies gering ag nie. ......  Daardie sewe oë op die klip voor Jesua is die oë van die Here wat oor die hele wêreld kyk” – Sagaria 4:6-10 (83-vertaling).

“Nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my Gees, sê die HERE van die leërskare.” - Sagaria 4:6 (53-vertaling).

Die ballinge wat teruggekeer het, het onder leiding van Serubbabel en Jesua begin om die die tempel in Jerusalem te herbou. Dit was 'n klein begin aan 'n baie groot werk wat verrig moes word. En nou het die vrees by Serubbabel en sy mense ontstaan dat hulle by die gebrek aan sigbare mag, en met die beperkte middele tot hulle beskikking, nie die werk sou kon voltooi nie.

Teenoor hulle angs en kleinmoedigheid kom die Woord van die HERE om hulle te bemoedig. Hy gee aan hulle die versekering dat hulle sukses nie van menslike mag en menslike middele afhang nie, maar dat hulle op die Goddelike Hulp moes vertrou.

Die HERE gee hier die belofte van die “inwerking van die Gees” op Serubbabel en sy medewerkers, waardeur hulle voldoende besieling en krag sou ontvang om hulle werk te voltooi. Die HERE sal hulle help om, ondanks alle teëstand van buite en hul eie swakke kragte, die gestelde doelwit te bereik.

Vir Serubbabel en sy mense lyk alles wat hulle doen maar nietig en gering, sodat hulle self moedeloos word. Daarom gee die HERE aan hulle juis die waarskuwing: “moenie die dag van klein dingetjies”, dit is, die eenvoudige voorbereiding vir die tempelbou, “gering ag nie”. Dan gee Hy ook die nadruklike belofte dat die hande van Serubbabel wat die fondamente gelê het, dit ook sal voltooi (v10).

God die HERE self sal daardie kleine begin wat gemaak is, met Sy seën bekroon en dit deur die krag en besieling van sy Gees tot Sy eindbestemming bring.

Dit is ook die boodskap vandag vir jou en vir my: moenie ontmoedig raak wanneer die taak vir jou te groot lyk nie, al dink jy jy is swak. Begin by die klein dingetjies, al lyk dit dalk onbenullig, want Hy kan geweldige dinge daardeur tot stand laat kom, sodat sy Naam daardeur verheerlik mag word.

Sommige mense dink dat 'n mens baie dinge met mag en geweld kan regkry. God sê egter dat 'n mens beter dinge sal doen deur sy Gees. Die ballinge was swak, maar God was aan hulle kant. As 'n mens vir God leef, moet jy nie op jouself vertrou nie, maar op God en die werk van sy Gees. Struikelblokke word oorwin deur die krag wat God gee. Hierdie deel bied in ons tyd, wanneer dinge meermale met geweld aangepak word, 'n belangrike boodskap vir God se kinders. Deur die krag wat God gee, kan onderskatte mense groot dinge tot stand bring. Die tempel is in 515 vC voltooi.

Aanhalings uit:
1) Korenmaat en Kandelaar, deur ds W Tom.
2) Die Bybel in Praktyk, Christelike Uitgewersmaatskappy.

 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css