Die Weg

 

Die egtheid van jou Godsdiens

“As julle vas, moet julle nie soos skynheiliges met lang gesigte rondloop nie. Hulle mismaak hulle gesigte sodat die mense kan sien dat hulle vas. Dit verseker Ek julle: Hulle het hulle beloning klaar weg.” - Mattheus 6:16.

Hierdie boodskap is eintlik 'n opvolging op die vorige, want dit het basies dieselfde strekking.

Daar was reeds in Jesus se tyd mense wat van hul geestelike lewe 'n vertoon van hul eiewaarde gemaak het. En dit is waarteen die Here Jesus die mense in Mattheus 6:6 waarsku. Ook al het hul godsdienstige offers, gebede en voordragte uit die Tora uiteraard tot die godsdienstige lewe behoort, lyk dit asof daar veel meer gesteek het agter die manier waarop hulle dit gedoen het. En dit is dieselfde in ons tradisies. Maak ons nie dalk ook te veel van die heilige kerklike sakramente nie? Waar dit byvoorbeeld gaan om die doop van 'n kind, word dit soms 'n “groot saak” wat met groot vertoon gepaard gaan, terwyl God net eenvoudige geloof in sy verbond vra.

Vas was bedoel om die wêreld uit te skakel, sodat die persoon kon fokus op God se stem en God se wil. Maar selfs die fokus op God deur honger en ontbering, is deur sommiges gebruik om geprys te word vir hul opoffering en die “erns” waarmee hulle hul godsdiens benader het. Maar dit is nie wat God van ons wil hê nie! Jesus herinner ons: moenie die goeie praktyke van die geloof vergeet nie: die stiltetyd en die gemeenskap met God. As jy iets doen, doen dit tot eer van God en vir Hom alleen!

Ons Hemelse Vader, voor U mag ek my siel ontbloot,
hoe ek is: angstig, ongemaklik en onseker.
Ek skrik weg en is bang vir die deursoekende, borende
en takserende oë van ander mense.
Onder u oë het ek nie 'n masker nodig nie:
ek hoef nie voor te gee, my aan te stel,
my aan te pas of weg te kruip nie.
By U kan ek myself aanvaar soos ek is,
en ander aanvaar soos hulle werklik is.
Ek vra U vir 'n oop gemoed en 'n oop hart,
sodat ek kan moed skep om net myself te wees:
simpatiek en eerlik met myself,
met ander, en teenoor U.
Laat onder u liefdevolle oë
die onvoorwaardelike aanvaarding van myself ontluik
in die velde van my hart.
Amen.

Uit: Neukirchener Kalender 2019 (vry vertaal).
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css