Die Weg

 

Leef in die hede

“Kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad.” - Mattheus 6:34 (53-vertaling).

Die bergrede van die Here Jesus, waaruit die aanhaling hierbo kom, is nie net 'n versameling opbouende Bybelversies vir mense wat in geestelike nood verkeer nie. Dis 'n oproep tot geloof in die lewende God en in Jesus Christus wat Hy gestuur het.

Hoe moet ons hierdie woorde van Jesus vertolk in die lewe van vandag? 'n Verantwoordelike persoon moet tog vir die toekoms van sy gesin sorg! Ons beveilig ons en neem versekerings uit teen alle denkbare gebeurtenisse. Nietemin is daar 'n diepe waarheid in hierdie woorde van Jesus. Dit is nie 'n oppervlakkige vermaning oor die daaglikse lewe nie. Dit is meer as dit, dit is 'n oproep om in tyd van smart en nood te volhard in die geloof. Dit sê nie: “jy hoef nie besorg te wees nie, want alles sal goed gaan” nie, maar  eerder: “al gaan dit hoe erg, sal jy die krag kry om dit te dra.” Daarom kan jy volhou, want jy weet God regeer en sy koninkryk is veilig. Glo ons dit?

Ons moenie probeer om in die toekoms in te kyk nie. Ons het geen beheer oor wat die toekoms mag bring nie. Ons leef van dag tot dag, en van oomblik tot oomblik. Elke asemtog is 'n oorwinning oor 'n moontlike asemnood, elke hartklop 'n oomblik van lewe. Ons kan nie môre se “daaglikse brood” vandag al eet nie.

Elke lewensdag is 'n wonder. En vir elke persoon is dit anders: 'n dag vol nuwe uitdagings vir die een, en 'n dag vol donkerheid vir dié wat lewensmoeg is. Die een sal sê: “die dag gaan te kort wees”, die ander: “hoe kom ek deur hierdie dag?” Maar vir ons as gelowiges sal dit wees volgens ons verhouding met Christus. Hy het ons geleer van die onvolmaaktheid en kortstondigheid van hierdie lewe. Elke dag is vir ons 'n mylpaal op ons weg na die ewige heerlikheid. Die vraag is nou: hoe lê ons hierdie weg na die ewigheid af? Bekommer ons ons daagliks oor die magte wat teen ons is, of is daar 'n gerustheid by ons dat Hy ons as sy kudde voortlei na ons eindbestemming? Leef ons in wanhoop omdat die situasie telkens weer hopeloos en uitsigloos lyk, of leef ons in vertroue omdat alle mag in die hemel en op aarde aan Hom behoort? Durf ons met goeie moed die stryd aan omdat Hy die wêreld oorwin het, of versaak ons moed ons?

Elke dag is één skof op ons weg na die ewigheid, en ons weet nooit vantevore hoe elke dag sal verloop nie. Elke dag vra vir sy eie aanpassings. Daarom moet ons geheel en al in die hede lewe terwyl ons na God se stem luister.  “Want Hy is onse God, en ons is die volk van sy weide en die skape van sy hand. Ag, as julle vandag maar na sy stem wou luister!” (Ps 95:7; 53-vertaling). Ons staan elke dag in diens van God, en daarom moet ons ons met ons hele wese toespits op die taak wat onmiddelik voorhande is. Dit is nutteloos om oor die verlede te sit en tob, óf om oor die toekoms te sit en droom. Om te ontvlug in die idealisering van dít wat vroeër was, óf te fantaseer oor wat nog moet kom, lei tot niks. Ons moet vandag leef in die nuwe lewe waartoe God se Gees ons in staat stel. Kees Boeke (1884-1966) het gesê: “Ek voel God se winde vandag. Vandag hys ek die seile.”

Die kwaad van gister lê in die verlede, dis afgehandel, dis verby. Dit kan geen beskuldiging meer teen ons inbring nie, want ons leef in die wonder van God se sonde-vergiffenis. “As ons ons sondes bely – Hy is getrou en regverdig, Hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid.” (1 Joh 1:9). Daarom het ons 'n geheiligde en geoorloofde sorgeloosheid teenoor die dag van gister. En ons bekommer ons ook nie oor die dag van môre nie, omdat ons met oorgawe vertrou op die God van ons heil. Ons weet dat wat die dag van môre ook al mag inhou, Hy ons met sy hand sal lei. Die God wat vergewe is ook die God wat ons lei.

- dw-

(Met erkenning aan dr EL Smelik: Overjarige postille).
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css