Die Weg

 

Vandag ...... as die Here wil!

“In plaas dat julle sê: As die Here wil en ons lewe, dan sal ons dit of dat doen”. - Jakobus 4:15.

Vir dié wat gevra het wat van die daaglikse boodskappe geword het: een oomblik beplan jy jou daaglikse take en die volgende oomblik lê jy in die hospitaal. Dit is die lewe. Daarom moet ons altyd by alles wat ons doen byvoeg: ”as die Here wil...”. 'n Mens se lewe is nie in jou eie hande nie. As 'n mens jonk en vol lewenskrag is, dink jy nie altyd daaraan nie. Maar wanneer 'n mens ouer word kom jy wel deeglik onder die besef dat jou lewe maar net tydelik is en elke dag net 'n dag is wat aan jou geleen word.

'n Mens het so baie planne. Om te kan werk is 'n voorreg en 'n roeping. Maar die Here sê: voordat jy beplan, dink eers 'n bietjie in wie se hande jou lewe is. Wie sê jy gaan nog lewe of gesond wees teen die tyd dat jy jou planne ten uitvoer kan bring? Dan kan ek sê: ek sal doen soos wat ek beplan – as dit volgens die wil van die Here is; as die Here wil en ek lewe!

Ons is te seker van onsself, ons praat groot, ons beplan asof ons in beheer van ons toekoms is. Nee sê die Skrif: “julle wat nie eers weet hoe julle lewe môre sal wees nie! Julle is maar net 'n damp wat 'n oomblik verskyn en sommer weer verdwyn”. Sê eerder : “As die Here wil en ons lewe sal ons dit of dat doen”. Hiermee erken jy jou volle afhanklikheid van God.

Andrew Murray het gesê: “Dit is deur die wil van God dat ons lewe, en elke nuwe dag is 'n geskenk van God. Ek is hier deur die wil van God. Die ewige God het 'n plan met my. Ek het hier 'n plek en 'n spesifieke taak wat ek moet verrig. Hoe gering ek ook al is, hier lewe ek as iemand wat God beslis hier wil hê. Dat ek hier en vandag lewe is 'n deel van die volmaakte wil van God.”

Dit is in hierdie lig wat ek my eie tyd nou moet herbeplan. Dit is nou nodig dat ek na 10 jaar 'n besluit moet neem oor die toekoms van die webwerf. Ek kan die pas nie meer volhou nie (gemiddeld 5 ure per dag, 5 dae per week). Totdat ek nuwe lig oor die toekoms verkry het, sal ek dus vir eers die boodskappe verminder na twee dae per week: Maandae en Donderdae.

“Laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees voor u aangesig, o HERE, my rots en my verlosser!” (Ps 19:15).

-dw -

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css