Die Weg

 

Wêreldgelykvormigheid

Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir Hom goed en aanneemlik en volmaak is.” - Romeine 12:2 (83-vertaling).

Paulus waarsku ons in Romeine 12 teen wêreldgelykvormigheid. Dit beteken dat ons nie soos die wêreld moet word nie. In die woorde van die Here Jesus: “Wat help dit 'n mens as hy die hele wêreld as wins verkry, maar homself verloor of te gronde gaan?” (Luk 9:25). Die Bybel vermaan ons telkens weer om weg te bly van leuens, onheiligheid, egbreuk, valse getuienis, onkuisheid, liefdeloosheid.........

Maar dit is nie al wat wêreldgelykvormigheid inhou nie, want 'n mens sou dan kon redeneer dat as jy jou weerhou van alle slegte en verbode dinge, jy nie van die wêreld is nie. Maar wêreldgelykvormigheid gaan verder as dit; dit is 'n saak van die hart. Ons kan net so goed sondig al sou ons onsself met hart en siel toewy aan al die “goeie” dinge. Dit sê die gelykenis van die ryk dwaas vir ons, wat hom met saai en oes besig gehou het (Luk 12:16-21). Hierdie man is veroordeel omdat hy sy hart weggegee het aan die tydelike dinge, en God geen plek in sy hart en lewe gehad het nie. Dit is dan ten diepste wat wêreldgelykvormig beteken. Dit is wanneer die geloof in Christus ontbreek; wanneer God nie ons hoogste goed is nie, en ons gevange gehou word deur die dinge van hierdie wêreld. 

Christus waarsku ons teen hierdie vorm van afgodery as Hy sê dat die sonde nie alleen in allerlei verleidings van buite af na ons kom nie, maar ook te voorskyn kom uit die diepte van ons hart; “waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees” (Luk 12:34).

Uit: Wat zegt de Bijbel ervan, deur ds HC Endedijk (verwerk).
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css