Die Weg

 

Paasfees - opstanding en lewe (3)

(Lees saam met die vorige)

“Jesus sê vir haar: Ek is die opstanding en die lewe; wie in My glo, sal lewe al het hy ook gesterwe” - Johannes 11:25 (53-vertaling).

.. al het hy ook.....” Die “hy” kan enige iemand wees. Jy kan jou eie naam daar invoeg. “Al het hy ook gesterwe”. Lasarus is dood. Niemand hoef daaraan te twyfel nie. Hy het al drie dae in sy graf gelê. Hy ruik al. Hy is dood.

Dood ...... dit is erg. Weet ons werklik hoe erg dit is om dood te wees? Nee, sekerlik nie. Ons bly maar liewer stil daaroor. Soms sê ons: “was ek maar dood”, maar bedoel dit nie werklik nie. Dood .... ! Dit is weersinwekkend. As jy dood is, is alles weg: al die dinge en die mense, die lewe waaraan ons so gebind is - dit is dan alles net weg. Dood is iets waarmee ons almal te doen kry. Dit sal die mense ook eendag van jou en my sê. Hy of sy is dood. Het jy dit ook gehoor? Ja, ...... is dood.

'n Tyd gelede het ek na 'n akwarium in 'n viswinkel staan en kyk. Af en toe steek die man sy hand daarin en haal 'n vis uit. Die ander swem rustig voort. Totdat, .... ja totdat die een spesifieke vis self aan die beurt kom. So swem óns ook in die groot lewens-akwarium. Net .... ons swem nie so rustig nie. Dit is die verskil tussen ons en die visse. Ons wéét. Ons is ingelig. Ons kan daarop reken dat ons môre uit die “akwarium” gehaal kan word. Die leuse van 'n begrafnisondernemer: “vandag ek, môre jy”. 'n Mens wil eerder sê: “gaan jy maar eers, ek kom later .”

So besef ons dat die “hy” van ons teks ook op ons betrekking het. Want al sit jy nou ook al gesond op jou rusbank, is dit goed om na te dink aan dié wat in Christus gesterf het. Want wie in Christus gesterf het, sal ook lewe met Christus. Want sê Jesus: “wie in My glo, sal lewe al het hy ook gesterwe.” Dit is ons troos.

Maar naas en vóór die dood wat jou in die begraafplaas laat beland, is daar ook 'n andersoortige dood.  Erger nog as die dooie dood is daar die lewende dood (die geestelike dood). Die dood soos dit op ons dooie gesigte te sien is, uit ons koue oë spreek en waarmee ons in ons skoene loop. Die dood van 'n dooie huwelik en van dooie geluk en van 'n dooie hart. As ons, soos die Skrif dit noem, “geen heerlikheid meer aanskou nie”, nie van dinge nie, nie van mense nie, en nie van God nie.

Al  het hy ook....” Dink maar aan die effek van die atoombom. Dáár is alles dood! Daar het die blomme, die gesin, die huwelik, die vertroue, die hoop, die blydskap, die lag gesterf. Ja, daar lyk dit of God self gesterf het. Ons praat van doodsheid. Dit is dikwels die groot wêreld met sy materialisme (sy bom). En dit is ook dikwels ons eie klein wêreldjie met sy verdriet en sonde (ons eie bom).

“Al het hy ook ...” Eintlik sê dit ontsaglik baie. Dit hou die volle troosteloosheid van die dood in: die liggaamlike dood en die geestelike dood.

Jy sal lewe 

Wat kan 'n mens sê teen die dood? Niks! Jy buig die hoof en .... sterf. Maar Christus hef op Paasfees sy hoof weer op, en sê teenoor alle “dooies” in hierdie wêreld: “hef op die hoofde”. Hy het die dood verbreek.  Kom ons maak die woorde van die Here Jesus meer persoonlik: “Jy sal lewe, al het jy ook gesterwe”. Jy sál lewe.

Jy “sal” ....! Kan ons daarmee nou rustig lewe en veral ook rustig sterwe? Dit is baie erg as mense ons bedrieg. Maar hoe verskriklik sou dit wees as Martha, as die hele wêreld, deur Christus bedrieg is? Ja, die Jode het, toe hulle dit hoor, erg ongelowig na Hom gekyk. Maar ... hoe moes hulle na Hom gekyk het toe hulle Lasarus oor wie hulle getreur het, inderdaad in lewende lywe uit sy graf sien kom het?

Op Paasdag kom Jesus self uit Sy graf. Die “sal” wat Jesus hier uitgespreek het, het Hy op Paasdag waar gemaak.  Met sy eie opstanding het Hy bewys dat sy woorde betroubaar is. Hy kon inderdaad sê: “Ek was dood. En kyk, Ek leef. Kyk na My en vat aan My, ongelowige Thomas. Dit is werklik Ek.” So is Jesus se eie opstanding die waarborg vir óns opstanding. “Ek leef en daarom sal julle lewe.” Sy woord “sal”, sy belofte, faal nooit. Hy sál. Die lewende Jesus is ons borg. Nou hou die dood geen angs meer in nie.

(word vervolg)

Uit: En zij begonnen feest te vieren deur ds Gabe van Duinen (verwerk).
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css