Die Weg

 

Paasfees - opstanding en lewe (2)

(Lees saam met die vorige)

Jesus sê vir haar: Ek is die opstanding en die lewe; wie in My glo, sal lewe al het hy ook gesterwe” - Johannes 11:25 (53-vertaling).

“Opstanding en lewe”, dit klink oorweldigend. Maar nou kom ons by die praktiese en beslissende vraag te staan: Waar vind ons die opstanding en die lewe? Hoe kry ek persoonlik deel daaraan? Dit is ook die enigste wat Martha kan troos en kan help. Self het Martha op daardie stadium niks aan die bestaan van “opstanding en lewe” nie. Martha se broer is dood en in die graf. Hoe kan haar Lasarus opstaan? Maar kyk, Jesus gee vir haar 'n duidelike en bondige antwoord hierop: “Ek is!”, “Ek is die opstanding en die lewe”.

“Ek is!” - dit is ongetwyfeld die hart van die Paas-evangelie. Jesus teoretiseer of fantaseer nie oor die opstanding nie. Jesus ís die opstanding. Hy waag dit om te sê, en Hy mag dit sê: “Dit is Ek!” Teenoor alle angstige vraagtekens plaas Hy sy Magtige uitroepteken. Te midde van al die angstigheid rondom Lasarus se dood en begrafnis, plaas Hy Homself: “Ek is die Opstanding en die Lewe!”

Dit maak van Paasfees ongetwyfeld 'n persoonlike saak, 'n saak wat om één persoon draai. Paasfees draai om die Persoon van Christus. Dit is die kern van hierdie teks. Dit gaan in hierdie teks nie daarom om jou te vertel wie of wat die Here Jesus is nie. Dit is om jou te vertel wáár die opstanding en die lewe te vinde is. Hier is 'n vrou wie se broer dood is, en om ons is daar ook vele: die een met 'n gestorwe kind, die ander met 'n gestorwe vader of moeder, 'n derde met 'n man of vrou wat oorlede is. Maar in almal skrei dit, almal vra: waar is opstanding en lewe te kry? Maar kyk, Jesus gee vir ons die adres. In hierdie doodswêreld is daar maar één adres vir opstanding en lewe. Daarvoor moet jy jou persoonlik na Jesus wend. Jesus sê aan haar: “Ek is die opstanding en die lewe.

Hier lê ongetwyfeld die verklaring waarom die seën van Paasfees so maklik by ons verbygaan en waarom Maria en soveel saam met haar ongetroos in hulle huise bly sit. Ons mis so dikwels die krag van Sy opstanding omdat ons nie gelowig na die “Ek is” luister nie. Paas-kontak is persoonlike kontak met die persoonlike Heiland. Die lewe uit die opstanding van Christus word nie ons deel uit 'n verstandelike kennisname daarvan of waarheid van 'n historiese feit wat in Josef se tuin gebeur het nie, maar (oneindig dieper en ryker en heerliker) deur die persoonlike kontak met die Dader van die feit self, met Hom wat persoonlik die Opstanding en die Lewe is. Dit is 'n Opstanding wat hier en nou lewend voor jou staan. Wat nou vandag nog alle bedroefde Martha's diep in die oë kyk, en sê: “Kyk na My, Martha: Ek is die Opstanding en die Lewe”. Dit is die Persoon van die Here Jesus wat hier sentraal staan! Hy alleen het die Opstanding en die Lewe in Sy hand. Kan ek ooit in beter hande wees?

Wie sal Martha – en alle Martha's na haar – daarvan oortuig dat dit Hy is? Geen dissipel kon ooit self by die Paas-opstanding uitkom nie, en uit eie wil kan óns ook nie. Die persoonlike Paas-kontak gaan van Jesus self uit. Hy het agter sy dissipels aangeloop en Hom by hulle gevoeg op die pad na Emmaüs, Hy het hulle geslote binnekamer binnegedring. En hy het doelbewus teruggekeer ter wille van die ongelowige Thomas. En dit doen Hy vandag nog. Dit is die boodskap van vandag. Hy breek ook die geslote hart oop met die wonderlike, magtige: “Ek is”. Jesus sê tot Martha, tot jou en my: “Ek is!

Martha, doodsbedroefde, doodsgebonde Martha, Martha van toe en Martha van nou – deur watter verskriklike doodsbande jy ook geknel word, hoe diep jy ook in die doodsmoeras weggesink het – Hoor! Hoor! Jesus sê iets. As Jesus dit self sê, wie sal dan nie luister nie? - “Ek is die Opstanding en die Lewe”.

Dáárom is dit Paasfees.

(word vervolg)

Uit: En zij begonnen feest te vieren deur ds Gabe van Duinen (effens verkort).
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css