Die Weg

 

Wat beteken jou geloof vir jou (2)

Maar die regverdige, deur sy geloof sal hy lewe.” - Habakuk 2:4 (53-vertaling).

'In die evangelie kom juis tot openbaring dat God mense van hulle sonde vryspreek enkel en alleen omdat hulle glo. Dit is soos daar geskrywe staan: “Elkeen wat deur God vrygespreek is omdat hy glo, sal lewe.”' - Romeine 1:17.

Wie in die Seun glo, het die ewige lewe; wie egter aan die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die straf van God bly op hom.” - Johannes 3:36.

Die vorige boodskap is afgesluit met dié woorde: Jy kan nog baie meer vrae byvoeg as jy wil. Is die vraag van die welvaartsteologie reg as hulle sê dat die geloof vir jou sukses (in materiële terme) in die lewe sal bring? Dan kan 'n mens kom met die teenvraag: is daar 'n verskil tussen sukses en seën? Die Bybel praat baie van seën: “geseënd is die man wat die Here vrees!

Seën is iets totaal anders as sukses

Niemand wil teëspoed ervaar nie. Tog kan daar seën uit teëspoed voortvloei. Die gelowige het geen beloftes dat dit altyd met hom goed sal gaan op hierdie aarde nie. Daar is ook geen stoflike voordele aan geloof verbonde nie, en net so min kan seën aan geld gemeet word. Die Here Jesus sê aan die man wat gedink het die sou wonderlik wees om Hom te volg: “Die jakkalse het gate en die voëls van die hemel neste, maar die Seun van die mens het geen plek waar Hy sy hoof kan neerlê nie.” (Luk 9:58). Die geloof vra opofferings. 'n Mens moet soms bereid wees om baie prys te gee vir jou geloof, dalk ook jou lewe. “Hy wat sy lewe wil behou, sal dit verloor; en hy wat sy lewe ter wille van My verloor, sal dit vind.” (Mat 10:39). Die moeilikste om prys te gee, is die eie ek; die Bybel noem dit selfverloëning. En dit is die belangrikste voorwaarde vir dié wat Jesus wil volg. Vir die vlees lê daar geen bekoring in om Jesus te volg nie, en die beursie word ook nie dikker deur die geloof nie. Kortom dus: die geloof werp geen aardse wins af nie, maar wel baie seën.

Dit is duidelik dat die geloof geen verband hou met stoflike dinge nie, maar met geestelike werklikhede. Ons praat van werklikhede omdat baie mense dink dat alleen dít wat sigbaar en tasbaar is, werklik bestaan. Maar dis verkeerd. Daar is meer dinge tussen hemel en aarde as wat ons met ons oë kan sien of waarvan ons kan droom. Die geestelike waardes is net so werklik as die dinge wat ons in Rande kan meet, al is hulle onsigbaar. Christus het aan die verdrukte, vervolgde en verarmde gemeente van Smirna gesê: “Ek ken julle verdrukking en julle armoede, en tog is julle ryk.” (Op 2:9).  Hy sê: “julle is ryk” en nie: “julle sal ryk word” nie. Paulus sê dit duidelik: “Maar Hy het ook getoon wat sy vryspraak in die teenswoordige tyd behels: Hy oordeel regverdig deurdat Hy elkeen vryspreek wat in Jesus glo.” (Rom 3:26). Dit bring ons by die eintlike bate van die geloof: dat ek deur die geloof nou reeds regverdig voor God gestel word. Nie, eers dán wanneer die finale vonnis aan die einde van die tyd gevel sal word nie, maar vandag, en môre en heel my lewe: dat ek voor God en my gewete geregverdig is. Ons moet die bate van die geloof dus nie verskuif na die verre toekoms nie, en God se beloftes vir hierdie lewe nie verskraal tot 'n “belegging vir die ewigheid” nie.

Wie hier, in hierdie lewe, die wonderlike bate van die geloof nie ken nie, is soos die man wat 'n skat is sy land het, maar dit nog nie ontdek het nie. Die bate van die geloof kan in kort saamgevat word deur: dat ek kind van God is. Daarin lê ons vrede en ons rus! Ek het God! En ín God het ek alles wat nodig is vir hierdie lewe en vir die toekomstige. Dan kan ek sing: “My mond sal u geregtigheid vertel, die hele dag u heil” (Ps 71:15; 53-vertaling). Die hele dag! Of die dag donker is of lig. Die lewensomstandighede waarin ons verkeer gee ons meestal nie baie stof tot blydskap nie. Ten minste nie elke dag nie. Maar in Sy Naam, dit is, in die openbaring van Sy liefde en goedheid en almag kan ek my elke dag verbly. Dit is 'n onuitputlike bron, wanneer ek elke dag kan sing:

Amen! Op al U weë, in voor- en teëspoed.
Amen! Op U tugtiging en seëninge.
Amen! Op alles wat U doen! 
Amen! Tot in ewigheid. Amen!

(word vervolg)

-dw-

Bron: Zondags Kinderen deur ds H Veldkamp
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css