Die Weg

 

Twee wêrelde (1)

(Lees asb saam met die vorige)

Ons weet dat, as ons aardse tentwoning afgebreek word, ons 'n gebou het van God, 'n huis nie met hande gemaak nie, ewig, in die hemele.” - 2 Korintiërs 5:1.

Die koms van die koninkryk van God kan nie uit voortekens bereken word nie. Hulle sal nie kan sê: ‘Kyk, hier is dit!’ of: ‘Daar is dit!’ nie, want die koninkryk van God is hier by julle.”  - Lukas 17:20-21.

So werklik as wat Jesus die koninkryk van God sien, so nugter praat Hy ook van die wêreld waarin ons lewe. Hy sê nie dat alle mense goed is en hulle net geleer moet word hoe die samelewing behoort te lyk nie. Inteendeel, Hy praat voortdurend van 'n wêreld vol van hongeriges en dorstiges, treurendes en vervolgdes; 'n wêreld waarin blindes en lammes woon; 'n wêreld waarin rowers en onregverdige regters hul gang gaan en waarin die profete gesmaad en vervolg word. En dit is juis hiérdie wêreld waarin ons leef. Ons het 'n vae gevoel iewers dat ons in wese “na God se beeld en gelykenis” (Gen 1:26) geskape is; dat die liefde in ons hart gelê is en dat ons daarom vanselfsprekend God se liefde moet uitdra. Maar daarmee voel ons ook dat dit alles op die een of ander manier vergiftig is. Soms glo ons dat ons liefde verwerp word en dan neem bitterheid die oorhand. Ons weet wat God van ons verwag, maar ons wil eintlik na ons eie goeddunke lewe. En wat die ergste is, selfs as ons die goeie wil doen, kan ons dit nie tot dade bring nie, en die kwaad wat ons nie wil nie, dit doen ons (vgl Rom 7:19).

Hierdie twee wêrelde word ook “hemel” en “aarde” óf “gees” en “vlees” genoem. Maar dit lei tot 'n misverstand, want ons vergeet hoe naby beide wêrelde aanmekaar lê, en tóg nie één kan wees nie. Jesus het nooit gepraat van 'n geleidelike opheffing van die mens uit die donker na die Lig, óf 'n geleidelike ontwikkeling van die vleeslike na die geestelike nie. Inteendeel, vir Hom staan beide wêrelde digby mekaar en staan hulle in teenstelling tot mekaar. En midde in hierdie teenstelling staan die mens. Dit kan vergelyk word met twee televisie-kanale wat langs mekaar lê. Die een 'n gesinskanaal en die ander 'n kanaal wat geweld en doodslag uitsaai. Maar alhoewel beide kanale vlak langs mekaar lê, sien ons óf die een óf die ander, en kan 'n mens kies tussen die een óf die ander; daar is geen geleidelike oorgang tussen hulle nie. So staan ons mense dan midde in die aardse geweld en doodslag, en Jesus wat die hele wêreld sien, wys ons steeds daarop dat daar tóg IETS beter in die lewe en tussen ons is, vlak by ons en net 'n handreik ver. Ons hoef slegs die kanaal te verander.

Net so min as wat daar 'n geleidelike oorgang tussen die twee televisie-kanale is, is daar in ons lewe geen geleidelike oorgang tussen die twee wêrelde wat Jesus vir ons aantoon nie. Aan die een kant is daar die “Koninkryk”, waar God regeer en alles na sy wil geskied. Aan die ander kant is daar die "natuurlike wêreld”, wat die Bybel ook die wêreld van die “vlees” noem, waar die mens sonder God wil klaarkom. Maar ons kan op 'n bepaalde oomblik slegs óf in die een óf in die ander een lewe.

(word vervolg)

Uit: Christen zijn in deze Wereld – Dr Th. Bovet. (effens vereenvoudig)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css