Die Weg

 

Tot hiertoe!

Hierdie is die laaste boodskap vir 2018. As die Here dit so wil sal ons weer vroeg aanstaande jaar daarmee voortgaan.

Ek en Winy wens u almal ‘n vredevolle feestyd toe en wil ook hierdie jaar afsluit met die woorde van ds Gabe van Duinen waarmee hy ons weg deur die lewe pragtig opsom.

--------------------------------------------------------------------

“Toe het Samuel ‘n klip geneem en dit opgerig tussen Mispa en Sen, en dit Ebenhaéser genoem en gesê: Tot hiertoe het die HERE ons gehelp.” - 1 Samuel 7:12 (53-vertaling).

Die bergklimmer (in die Alpe) staan 'n rukkie stil en kyk om hom heen. “Tot hiertoe!” Hy het vir seker nog nie sy bestemming bereik nie! Hy weet dat daar nog 'n stywe skof op hom wag. Maar dit is nie nou ter sake nie. Hy sal weldra weer aandag dááraan gee. Maar nóú sê hy: “tot hiertoe.” En met hierdie woorde kyk hy terug op die weg wat hy reeds afgelê het. Hy dink aan alles wat hy tot hiertoe deurgemaak het. Dit was geen maklike pad nie. Dit was 'n moeilike tyd en so baie het gebeur! Sekerlik was daar ook die aangename tye, vol van blydskap en sonneskyn. 'n Glimlag verskyn op sy gesig as hy daaraan terugdink. Maar . . . daar was tog ook die tallose moeilike steiltes, en soms angstige oomblikke. Dan het hy gedink dat dit nie slegter kon gaan nie.

Dit was dalk ook wat deur Samuel se gedagtes gegaan het. En dan sê hy iets heel besonders. Nee, hy sê nie: “met ons eie krag en vernuf het ons tot hier gekom” nie. As Samuel terugkyk op die pad waarlangs hy gekom het, sê hy: “Tot hiertoe ... het die Here ons gehelp.” Toe ons nie meer herwaarts of derwaarts geweet het nie, was die Here ons hulp en sterkte. Voordat ek kon val, het Hy my hand gevat.

Die Here het in hierdie moeilike jaar ook vir óns gehelp. God se hulp was die hele jaar lank oneindig groot. Dit was meer as net hulp in nood. Dit het álles omvat. In lewe en in sterwe, vir tyd en vir ewigheid, het Hy ons gehelp. En.... God se hulp kom werklik in 'n konkrete gestalte. God het die grootste en heerlikste Hulp gestuur wat daar op hierdie aarde is, die enigste waarmee 'n mens waarlik, volkome en blywend gehelp kan word: onse Here Jesus Christus.

So was die moeilike jaar tog 'n ryklik geseënde jaar. Want die jaar was vol van die goedertierenheid van die Here. Geloofd sy onse Here Jesus Christus, tot in alle ewigheid! Amen!

Uit: De Stem achter U deur ds Gabe van Duinen
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css