Die Weg

 

Om groter krag te kan ontvang (2)

(Volg op die vorige boodskap)

“Die dag toe ek geroep het, het U my verhoor, my moedig gemaak met krag in my siel.” - Psalm 138:3 (53-vertaling).

Die bidder (die psalmdigter) is in sy geloof versterk, en die vrug hiervan sien ons in verse 4 tot 6: “Al die konings van die aarde sal U loof, Here, wanneer hulle u woord hoor,hulle sal sing oor wat die Here gedoen het, want die mag van die Here is groot. Ja, al is die Here hoog verhewe, Hy gee om vir die nederige, maar Hy sien van ver af deur die hoogmoedige.” (83-vertaling). Soos wat hy op daardie stadium die Here geprys het, so sien hy ook dat alle heersers van die aarde Hom sal prys wanneer hulle geluister het na die woorde wat uit God se mond uitgaan. Die Psalm kom van 'n man wat self 'n heerser was, en dit was vir hom belangrik dat alle heersers in sy lof aan God sou deel. Watter groter getuienis is daar nie vir die oortreffende majesteit van die Here (Jahwe), wat alle mag op aarde in sy hande het, as só 'n loflied nie.

In nederigheid erken die bidder ook sy eie nietigheid (vers 6). Dat sy gebed verhoor word, skryf hy nie toe aan sy opregtheid en volharding nie, maar alleen aan God se genadige ontferming.

Die persoon wat hier bid word vervul met 'n vaste vertroue in sy toekoms (verse 7-8). Hy is nog steeds in sy verdrukking, die toorn van sy vyande is nie verbreek nie en hul dreigende aanval nie afgeweer nie. Maar die Here het die saak van sy dienaar in die hand geneem en hom nie aan sy eie lot oorgelaat nie (vgl Ps 73:23). So versterk Hy die nederige se geloof om 'n goeie einde te verwag. Soos die Here die bidder se vyande in toom hou, so sal Hy Homself in die toekoms as oortreffende helper bewys. Wat die aard van die vyandigheid is waaraan die bidder blootgestel is, weet ons nie. In elk geval is hy met sekerheid vervul: my saak is in die beste hande - by die Here. Hy bring dit vir my tot 'n goeie einde!

Dat die psalmdigter hom nie op sy eie reg beroep nie (vgl Ps 7:9) en hom daarvan weerhou om sy vyande te vervloek (vgl Ps. 69:23 en verder) moet ter harte geneem word. Hy verwag sy heil van die ewigdurende goedheid van die Here, sonder om aan Hom voor te skryf oor die tyd, manier en middele waarop en waarmee hy gehelp moet word. Die psalmdigter het net een eenvoudige versoek op die hart: “Laat nie vaar die werke van u hande nie” (sien ook Ps139:13 en verder). Dra u Here, die sorg vir u eiendom! Die Here het hom gemaak en sorg vir hom. Daarom moet en wil hy hom nie oor sy toekomstige lot bekommer nie. “Werp al julle bekommernis op Hom, want Hy sorg vir julle.” (1 Pet 5:7) So praat die geloof wat geleer het om alle sorge op die Here te plaas.

Uit: Das Buch der Psalmen II deur Helmut Lamparter.

 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css