Die Weg

 

Rus vir jou en geen vrees nie

"En Hy antwoord: Moet Ek self meegaan om jou die rusplek te verskaf?" - Eksodus 33:14 (53-vertaling).

Die bostaande teks wat as 'n vraag in Afrikaans vertaal is, word as 'n stelling in Engels (King James vertaling) en Duits (Lutherse vertaling) vertaal: “My teenwoordigheid sal met jou gaan, en Ek sal jou rus gee”. En met hierdie rus word ook leiding bedoel, dit is, om rigting aan te dui.

Moses moes die volk van Israel deur die woestyn lei. Dit was geen maklike taak nie, want elke keer as daar probleme opgeduik het, het die Israeliete gemurmureer en in verset gekom teen Moses en God. Daarom het die HERE vir Moses beloof dat Hy met hom sou wees en vir hom krag sou gee vir die groot taak wat Hy op sy (Moses se) skouers geplaas het. Die reis deur die woestyn sou allermins rooskleurig wees, en dit sou baie geestelike krag van Moses verg. Maar nieteenstaande die ongehoorsaamheid van die volk sou God sy belofte aan Abraham, Isak en Jakob nooit vergeet nie. Israel sou uiteindelik die land van Kanaän ingelei word.

Baie eeue later het die Here Jesus Christus ook 'n soortgelyke belofte aan sy dissipels gemaak: “Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld.” (Mat 28:20). Hierdie belofte geld vir elke Christen gelowige. Ons sal beslis ook te staan kom voor moeilike situasies wat baie geestelike krag van ons sal vra. Barack Obama het hierdie week (17 Julie 2018) gepraat van die mag van vrees. Inderdaad, baie mense, veral dié in leiersposisies, gebruik juis vrees om hulle sin te kry. Vrees word eers by mense opgewek en dan bied hierdie leiers self 'n “wonderbaarlike” oplossing om die "vrees-aanjaende" situasies te oorkom. Daarmee kan hulle mense manipuleer en hulle selfs al juigende op 'n pad van selfvernietiging stuur. Soos Obama ook tereg opgemerk het, leef ons in buitengewone en onseker tye.

Ons hoef egter nie bang te wees nie. As gelowiges is ons nie op onsself aangewese  nie. Ons kan reken op die hulp van die Here wat rus vir ons gemoed wil gee en nie vrees nie. Hy gaan met ons die toekoms tegemoet. Ons kan vashou aan sy belofte van 'n nuwe bestel. Omdat Hy altyd teenwoordig is kan ons alle aardse vrees met vaste hoop en vertroue op Hom, die hoof bied.

Die toekoms mag dus stryd en vrees inhou. Maar die Here wil ons, te midde van al die onstuimigheid  van die wêreldgebeure en die daaglikse sorge, sy rus skenk. By Hom kan ons angstige harte tot rus kom omdat Hy alles bestuur. Niks kan met ons gebeur wat die Hemelse Vader nie toelaat nie.

“Die HERE sal jou seën en jou behoed; die HERE sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees;  die HERE sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.” (Num 6:24-26).

- dw -
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css