Die Weg

 

Om 'n seën vir ander te wees

"Die siel wat seën, word versadig; en hy wat laaf, word self ook gelaaf." - Spreuke 11:25 (53-vertaling).

Net eers: om geseënd te wees beteken nie om sukses en voorspoed te hê nie, maar eerder om tevredenheid en rustigheid in jou hart te hê.

Kan jy werklik 'n seën vir iemand anders wees? Die mens is tog van nature net op homself ingestel.

'n Seënende siel behoort aan mense met wie jou ontmoeting vrugbaar en verrykend is, en deur wie se optrede jy hoop vir die toekoms kan vind. Hulle kan mense, wat tot die dood toe vermoei is deur die lewe en wat hulself in 'n doodloopstraat bevind, uit hul neerslagtigheid en vertwyfeling trek. Om tot seën te wees is om jou onder die uitstraling van God se liefde te plaas.

Dit is 'n groot verandering wat in jou plaasvind as jy 'n seënende mens word. Mense wat self trauma beleef en met die harde sy van die lewe kennis gemaak het, word dikwels tot seën vir ander. En as hulle seën, dan word hulleself nie armer nie, maar ryker daardeur. Dit is wat Spreuke 11:25 vir ons sê. Dit kom dan ook neer op wat Paulus in Handelinge 20:35 sê: 'Deur my voorbeeld het ek in elke opsig vir julle gewys dat ons hard moet werk sodat ons die armes kan help. Onthou die woorde van die Here Jesus. Hy het self gesê: Om te gee, maak 'n mens gelukkiger as om te ontvang.”'  As 'n mens dieper na die woorde van Paulus kyk, is dit duidelik dat dit nie gaan oor geskenke wat uitgedeel word nie, maar dat jy jouself moet gee: jou tyd, jou kragte en van die gawes wat die Here jou geskenk het. En as jy van jouself gee, word jy nie armer nie, maar ryker.

Dit hang alles saam met die geloof, want in die diepte van hierdie spreuk lê die evangelie self. Jesus het Homself gegee, dit is die seën wat van Hom uitgegaan het. Sy opoffering het vir ons 'n ewige rykdom geword.

Ons moet God dank vir dié oomblik waarin ons onsself kan vergeet en ander eerste stel. Dáár het ons die werklike lewe ontdek!

As ons almal só met mekaar omgaan, is ons vir mekaar tot seën. Hoe wonderlik sal dit wees!

Verwerk uit: Achterstallige Postille van dr E L Smelik.
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css