Die Weg

 

Jou ligbaken op die stormsee

In God, wie se woord ek prys, in God stel ek my vertroue, ek is nie bang nie. Wat kan 'n blote mens aan my doen? - Psalm 56:5 (83-vertaling).

Die Woord van die Here laat geen mens onaangeraak nie. Daar is dié vir wie dit 'n lig op die pad en 'n lamp vir die voet is (Ps 119:105). Vir ander is dit 'n pyniging sodat hulle hulle ore toestop om dit nie te hoor nie (Sag 7:11). Hierdie verskil word baie duidelik sigbaar in tye van beproewing en wanneer die storms van die lewe rondom 'n mens begin losbars. Vir die een is die Woord 'n anker om aan vas te hou, 'n bron van hoop. Vir die ander 'n bron van spot terwyl hulle deur die golwe van die stormsee verswelg word; húlle wat dwaas handel, “omdat hulle die weg van die HERE, die reg van hulle God, nie ken nie ..... want die Woord is nie by hulle nie” (Jer 5:4 en 5:13).

Ons is almal maar besorg oor wat die toekoms vir ons inhou. Die nuus en die dagblaaie is vol van die groeiende onrus in ons land. Ons hoor en lees van opstande, moorde en selfs van selfmoorde en gesinsmoorde asof dit die laaste uitweg is. Maar kom laat ons 'n slag wegkyk van die onstuimige wêreld om ons en ons aandag vestig op die lig wat daar vanuit God se Woord straal. Dít is immers ons anker in die lewe. 

Wat ek jou vandag beveel, is om die HERE jou God lief te hê, in sy weë te wandel en sy gebooie en sy insettinge en sy verordeninge te hou, sodat jy kan lewe....” (Deut 30:16; 53-vertaling). “.. baie naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart, om dit te doen. Kyk, ek het jou vandag voorgehou die lewe en die geluk, en die dood en die ongeluk. ” (Deut 30:14-15).

Ek roep vandag die hemel en die aarde tot getuie teen julle dat ek die lewe en die dood aan jou voorgehou het, die seën en die straf. Kies die lewe, sodat jy en jou nageslag kan lewe. Om die Here jou God lief te hê, Hom te gehoorsaam en Hom aan te hang, sal vir jou lewe gee .... (Deut 30:19-20).

Die woord van die HERE is volmaak: dit gee lewe. Die onderwysing van die HERE is betroubaar: dit gee wysheid aan dié wat nog onervare is. Die bevele van die HERE dui die regte koers aan: dit bring blydskap. Die gebod van die HERE is helder: dit gee insig. Die eise van die HERE vir sy diens is goed: dit staan altyd vas. Die bepalings van die HERE is reg: elkeen van hulle is regverdig. (Ps 19:8-10; 83-vertaling).

Laat God se Woord jou daaglikse voedsel wees sodat jy die Wese van God kan leer ken soos Hy werklik is, nie soos wat jy dink Hy is nie. Hierdie groeiende kennis van God sal die angstigheid verminder wat daar in jou binneste mag woed: "maar die mense wat hulle God ken, sal vasstaan" (Dan 11:32; 83-vertaling).  Hulle sal sterk wees en hulle nie aan vrees oorgee nie, maar sal saam met Dawid sê: "In God, wie se woord ek prys, in God stel ek my vertroue, ek is nie bang nie".

(word vervolg)

- dw -
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css