Die Weg

 

Verlos van die eerste beginsels van die wêreld

Pas op dat niemand julle as ‘n buit wegvoer deur die wysbegeerte en nietige misleiding nie, volgens die oorlewering van die mense, volgens die eerste beginsels van die wêreld en nie volgens Christus nie. - Kolossense 2:8 (53-vertaling).

Die stad Kolosse in Klein-Asië was deel van die heidendom en hierdie heidendom het gebuk gegaan onder 'n verskeidenheid van rituele en voorskrifte met betrekking tot diens aan allerhande gode. Die gode van Klein- Asië was onder andere die Egiptiese godin (Isis), Helios (die son) en Selene (die maan). Die mag wat hierdie gode gehad het, en die filosofieë wat daarmee saamgehang het, was 'n verskrikking vir almal wat daarin geglo het. Die oorspronklike Griekse woorde wat in hierdie teks gebruik word, en wat as “die eerste beginsels van die wêreld” vertaal is, is “stoicheia tou kosmou”. Dit verwys na die geestelike magte wat volgens die mense hul lewe beheer het. 'n Direkte vertaling lui soos volg: “Pas op dat niemand julle sal weglei deur filosofieë en leë bedrog volgens die tradisies van mense nie, volgens die basiese elemente van die wêreld en nie volgens Christus nie.” Dit is wat 'n mens moet verstaan onder die eerste beginsels (of basiese elemente) van die wêreld in die teks hierbo.

In ons wêreld van vandag is daar ook die “eerste beginsels” waaronder die mens soos slawe leef: die publieke opinie, een of ander sosiale beskouing of filosofie, die oortuigings van die (ongelowige) massas en wat dan demokrasie genoem word, ens. En hulle wat hierdie eerste beginsels van die wêreld beheer, word die owerhede en magte van hierdie wêreld genoem. Ons kan daarom dink dat ons gebind sal word deur hierdie eerste beginsels van die wêreld. Onder hierdie eerste beginsels van die wêreld is ons dood as gevolg van ons oortredinge teenoor God. Dit wil sê, ons is slawe van menslike instellinge en gebruike, en het geen ore meer om na die stem van die lewende God te luister en Hom te dien nie. 'n Mens kan dit uit ons lewenshouding en lewensbeskouing sien. Ons is dood vir God. Ons hoor Hom nie en luister nie na wat Hy sê nie. Behalwe as Hy ons lewend maak en ons ore open om Sy stem te hoor deur die evangelie van Jesus Christus. Eers dan kan ons kom tot “die vryheid van die heerlikheid van die kinders van God” (Rom 8:21; 53-vertaling). Vry van elke tradisie, van elke ideologie, van elke filosofie, vry om God se Woord te hoor en die lewe daarin te vind. Dit is net genade van God as Hy ons uit hierdie “eerste beginsels van die wêreld” wegruk; ons weer lewend maak deur ons in Christus één te laat word met Hom.

Watter groot verlossing is dit nie! Watter heerlike bevryding! Wat 'n uitbundige vreugde om verlos te wees vanuit die “eerste beginsels van hierdie wêreld” en van die owerhede en magte. Om kinders te wees wat die stem van die Vader hoor en die huis van die Vader te kan sien: die nuwe Jerusalem. Dat ons vandag God se stem hoor, en gehoorsaam; dat ons nie onderworpe is aan die heidense gebruike, of 'n moderne ideologie nie – dit is die verlossing van die Here!

- dw-

(Met erkenning aan ds ET van den Born in Gedenkt en Gelooft)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css