Die Weg

 

Soos op arendsvlerke

Julle het self gesien wat Ek aan die Egiptenaars gedoen het, en dat Ek julle op arendsvlerke gedra en julle na My toe gebring het. - Eksodus 19:4 (53-vertaling).

Hy het ons uit die mag van die duisternis weggeruk en ons onder die heerskappy gestel van sy Seun wat Hy liefhet. - Kolossense 1:13.

In die Nuwe Testament word baie van die mag van die duisternis gepraat. Hierdie mag het natuurlik niks daarmee te doen dat die son bedags nie skyn of die sterre in die nag nie skitter nie. Dit lê op die geestelike vlak en ons weet deur die geloof dat daar so iets is en dat ons deur die wondermag van God uit die duisternis oorgebring is in die koninkryk van Christus.

Iemand wat nie in Christus is nie, sal nie wil weet dat die ryk van die duisternis besit geneem het van die wêreld nie; dat ons in daardie ryk die slawediens van die sonde verrig deur te lewe volgens die “moreel van die groot massa”, of volgens die een of ander ideologie wat ons lewe oorheers. Dan vind ons hierdie wêreld pragtig met sy wonders van tegniek, sy uitvindings, sy kommunikasie middels, sy strewe na rykdom.

Maar nou lees ons dat ons deur die wondermag van God in Christus oorgebring is in sy koninkryk. As 'n kind in Kanaän sy pa sou vra: “Hoe het ons hier gekom”, dan was die antwoord: “die Here het ons op arendsvlerke hierheen gedra.” Dieselfde God het ons met nóg groter krag oorgebring in die koninkryk van Christus, en wel met die krag van Christus se opstanding. En die Here het ons in hierdie wêreld toevertrou aan die Seun wat Hy liefhet (Kol 1:13). Want die Vader het Christus lief omdat Hy die stryd teen die mag van die duisternis aanvaar en oorwin het, waarby Hy tot die dood aan die kruis verneder is. Daarom is daar niemand aan wie ons beter toevertrou kan word as aan Christus nie.

In Egipte was daar slawerny en die slawedrywers het die rûens van die Israeliete stukkend geslaan. En vandag is daar “gode” wat die mens opeis na siel en liggaam. Maar die Here Jesus Christus neem ons aan en neem ons op, was ons, klee ons, genees ons wonde wat ons opgedoen het in die slawediens van die sonde. Hy verlustig Hom in die mensekinders (Spr 8:31). Dit is vir Hom louter vreugde om die mense na die ewige lewe te lei. Dit was reeds so by die skepping. En na die sondeval was dit weer so dat Hy ons lei na die ewige salige lewe. Ons word, soos Israel, asof op arendsvlerke gedra. Mooier en magtiger kan dit tog nie? As ons maar in die geloof bly en ons aan Hom toevertrou. Want Hy het die ryk van die duisternis oorwin en bring ons na die Vader soos “op arendsvlerke”.

Uit: Gedenkt en Gelooft deur ds ET van den Born
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css