Die Weg

 

Hoop teenoor HOOP

Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe! In sy groot ontferming het Hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons 'n lewende hoop op die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis wat in die hemel ook vir julle in bewaring gehou word – 1 Petrus 1:3-4.

Die woord “hoop” het 'n dubbele betekenis. Ons ken dit eerder in die betekenis van 'n wens wat uitgespreek word: “ons hoop dit reën lekker in die Kaap” of “ek hoop my buurman is nie kwaad vir my nie” of “ek hoop op 'n onderskeiding vir matriek.” In hierdie hoop is daar altyd 'n mate van onwaarskynlikheid by betrokke. Dit is maar 'n wens wat vervul of onvervul gelaat word. Maar in die Evangelie-boodskap het die woord “hoop” 'n baie diepere betekenis. Dit wys op iets wat waar en seker is. Dit is 'n vaste of lewende hoop. Dit spreek van vertroue.

Met hierdie tweede betekenis van “hoopglo en vertrou ons op God se beloftes en ons weet God se beloftes staan vas. Daarmee het ons 'n rustigheid binne onsself dat ons die loon van geregtigheid sal ontvang: vrede in ons harte in hierdie wêreld en die ewige lewe in die toekomstige bedeling.

Hoe meer ons ons na Jesus Christus wend, des te meer groei hierdie sekerheid in ons: “Mag God, die bron van hoop, julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees!” (Rom 15:13). Hoe vaster ons in gemeenskap met Jesus Christus leef, hoe meer ons ons op 'n daaglikse basis met God se Woord besig hou en ons in gebed met Hom verkeer, hoe sterker word hierdie sekerheid, hierdie hoop. Die apostel Paulus sê ook: “Alles wat vooraf in die Skrif opgeteken is, is tog opgeteken om ons te leer sodat ons deur die standvastigheid en bemoediging wat die Skrif ons gee, vol hoop kan wees.” (Rom 15:4).

"Welgeluksalig is hy wat die God van Jakob het as sy hulp, wie se hoop is op die HERE sy God, wat hemel en aarde gemaak het, die see en alles wat daarin is; wat trou bly tot in ewigheid” (Ps 146:5-6; 53-vertaling).

- dw-

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css