Die Weg

 

Oggendgebed

Oggendgebed van Dietrich Bonhoeffer in die Tegel gevangenis: Kersfees 1943.

Here, na U roep ek in die vroeë dag.
Help my bid
en om my gedagtes op U te rig;
alleen kan ek dit nie.

In my is dit donker,
maar by U is lig;
ek is eensaam, maar U verlaat my nie;
ek is kleinmoedig, maar by U is hulp;
ek is onrustig, maar by U is vrede;
in my is bitterheid, maar by U is geduld;
ek verstaan U weë nie, maar
U weet die regte weg vir my.

Vader in die hemel,
lof en dank
aan U vir die rus van die nag,
lof en dank aan U vir die nuwe dag.
Lof en dank aan U vir al U goedheid
en trou in my vergange lewe.
U het baie goedheid aan my bewys.
Laat my nou ook die sware
uit U hand neem.
U sal niks méér op my lê
as wat ek kan dra nie.
U laat vir U kinders alle dinge
ten goede meewerk.

Here Jesus Christus,
U was arm en ellendig,
gevange en verlaat nes ek.
U ken al die nood van mense.
U bly by my
wanneer geen mens my bystaan nie,
U vergeet my nie en soek my,
U wil dat ek U erken en my
na U wend.
Here, ek hoor U roep en ek gehoorsaam.
Help my!

Heilige Gees,
skenk my die geloof wat my van
vertwyfeling, verslawing en sedeloosheid red.
Gee vir my liefde vir God en die mense,
wat alle haat en bitterheid vernietig,
gee my die hoop wat my bevry van
vrees en moedeloosheid.

Heilige, barmhartige God,
my Skepper en my Heiland,
my Regter en my Redder,
U ken my en al my doen.
U haat en straf die Bose in die hele
wêreld sonder aansien van die persoon.
U vergeef die sonde van dié
wat U opreg daarom bid.
U bemin wat goed is en beloon dit op hierdie
aarde met 'n rustige gewete,
en in die toekomstige wêreld
met die kroon van geregtigheid.

Ek lê voor U almal wat aan my behoort,
al my mede gevangenes en almal
wat in hierdie plek U moeilike diens verrig.

Here, erbarm U!
Skenk aan my die vryheid weer,
en laat my vandag só leef
dat ek verantwoording kan doen voor U
en voor die mense.
Here, wat hierdie dag ook bring -
U Naam sy geloofd!

Amen

 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css