Die Weg

 

As die Groot Dag aanbreek

Toe het daar 'n stem van die troon af gekom wat gesê het: “Loof ons God, al sy dienaars, dié wat Hom vrees, klein en groot!” Ek het toe iets gehoor soos die geluid van 'n groot menigte, soos die gedruis van 'n groot watermassa en soos die gedreun van swaar donderweer. Hulle het uitgeroep: “Prys die Here! Die Here ons God, die Almagtige, heers nou as koning. Laat ons bly wees en juig en aan Hom die eer gee, want die bruilof van die Lam het aangebreek, en sy bruid het haar daarvoor gereed gemaak. God het haar dit vergun om fyn, helder blink klere aan te trek.” Hierdie fyn klere is die regverdige dade van die gelowiges. Toe sê die engel vir my: “Skryf op: Geseënd is hulle wat na die bruilofsmaal van die Lam uitgenooi is.” Verder sê hy vir my: “Dit is die woorde van God, en hulle is waar.” Toe het ek voor sy voete op my knieë neergeval om hom te aanbid. “Pas op, moenie!” sê hy toe vir my. “Ek is 'n mededienaar van jou en van jou medegelowiges wat aan die getuienis vashou wat Jesus gelewer het. Aanbid God, want dit is Jesus wat die getuienis gelewer het, en dit is die Gees wat die profesie gegee het.” - Openbaring 19:5-10.

Die uiteinde van alles sal vreugde wees. Toegegee, dit lyk nou nie so nie. Nou is ons nog in die lang wagtyd, die tyd van die verborgenheid van Christus se oorwinning, die tyd van die donker ure voor die dagbreek, die tyd van sonde en mislukking, teleurstelling en vervreemding, lyding en verdrukking.

Maar dit sal nie so bly nie. Daar kom 'n dag van die grootste vreugde vir die Lam, die dag van sy bruilof, wanneer Hy sy bruid [dit is ons - sy Kerk] wat Hy met sy bloed en lyding gekoop het, vir ewig met Hom sal verenig. Dan sal die lig deur die wolke breek, die son sal die duisternis vernietig, alle trane sal weggevee word, want die einde van alle smaad wat die Lam en sy bruid as gevolg van die sonde moes verduur, sal finaal aanbreek. Oor die vreugde van die nuwe hemel en die nuwe aarde kan daar slegs in beelde gepraat word, beelde wat aan ons aardse lewe ontleen is en daarom ver te kort skiet om die komende heerlikheid tot uitdrukking te bring.

Maar één ding is duidelik: al die beelde skilder die onuitspreeklike vervulling van die hoogste en diepste hunkeringe van ons harte, die bereiking van God se doel met ons menswees, die bekroning van die geheimenisse van God se heilsplan.

En dit sal alles één groot vreugde wees. Kan daar 'n groter, reiner vreugde wees as dié van die totale lewensvervulling van die huwelik? In die wedersydse liefde tussen Christus en sy Kerk, in die wederkerigheid van die gemeenskap tussen Hom en ons, in die blydskap wat ons in Hom sal hê en Hy in ons, sal God se heilsbedoeling met die mens volmaak bereik word. Daarom gaan dit immers in die verbond: om hierdie wederkerigheid van die Lam wat Homself vir die bruid gee en die bruid wat haarself vir Hom gereed maak; om die feit dat God nie sonder ons wil wees nie en ons nie sonder God kán wees nie. Daarin vind God sy eer. En daarin vind ons ons ewige bestemming.

Gebed: Hemelse Vader, gee ons die genade om aan u beloftes vas te hou en te glo dat die einde van alles vreugde sal wees. U oorwinning is ons blydskap. Deur Jesus Christus. Amen.

Uit: Byderwets en Byderwoords – saamgestel deur Annes Nel (Met vriendelike toestemming van die Christelike Uitgewersmaatskappy)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css