Die Weg

 

Die Koning kom!

Nadat Hy dit gesê het, is Hy opgeneem terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het Hom weggeneem, sodat hulle Hom nie langer kon sien nie. Terwyl Hy weggaan en hulle nog stip na die hemel kyk, het daar skielik twee mans in wit klere by hulle gestaan. Dié sê toe vir hulle: “Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom soos julle Hom na die hemel toe sien opgaan het. - Handelinge 1:9-11.

Die woorde van die twee manne in wit klere gee aan ons die heerlike versekering dat Jesus weer na die aarde sal terugkeer. In Openbaring 1:7 staan geskrywe: “Kyk, Hy kom met die wolke, en al die mense sal Hom sien  ... “ En 'n bietjie later lees ons: “Kyk, Ek kom gou!” (Op 22:12).

Miskien dink ons heeltemal te min aan die wederkoms van Christus. Miskien moet ons meer gereeld saam met Paulus bid en sê: “Kom, Here!” (1 Kor 16:22).

Die Here kom weer om sy werk op aarde te voltooi. Hy het gekom om aan hierdie wêreld terug te gee wat ons deur Adam verloor het (1 Kor. 15). Op die dag van sy wederkoms sal  daar belangrike dinge gebeur waarvan ons hier net 'n paar dinge noem:

* Op die dag van sy wederkoms vind die opstanding uit die dood plaas. Die Here Jesus praat van hulle wat Hy sal opwek op die laaste dag (Joh 6:39, 40, 54). Paulus sê dat dit sal plaasvind wanneer die laaste trompet blaas (1 Kor 15:52). Dit is die dag wanneer die laaste vyand, die dood, vernietig sal word (1 Kor 15:26, 54, 55).

* Op die dag van sy wederkoms word die wat nog in die lewe oorgebly het, in 'n oomblik - in 'n oogwink - verander, en met onverganklikheid en onsterflikheid beklee (1 Kor 15:51-55).

* Op die dag van sy wederkoms sal almal wat in Christus ontslaap het opgewek word, en sal hulle saam met die ander op die wolke weggevoer word, die lug in, die Here tegemoet (1 Tess 4:13-18; Matt 24:40, 41; Luk 17:34-36).

* Op die dag van sy wederkoms sal almal wat agterbly (vgl. Matt 24:40, 41; Luk 17:34-36; Op 6: 15-17), deur die engele bymekaargemaak word (Matt 13:49, 50), en voor die troon van die Regter gestel word om veroordeel te word (Matt 25:31-46).

* Dit is ook die dag waarop die kinders van die Here sal ervaar dat die koninkryk van die Vader aan hulle gegee is (Matt 25:31-46).

* Op die dag van die wederkoms van Christus word die hemel en die aarde met vuur verbrand en kom daar 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde (2 Pet 3:10, 13). Dan sal alles nuut gemaak word (Op 21:1-5).

Op die dag van die wederkoms word die profetiese woorde van 1 Korintiërs 15:28 'n heerlike werklikheid: “Wanneer alles dan aan die Seun onderwerp is, sal Hy Hom ook self onderwerp aan die Vader wat alles aan Hom onderwerp het. So sal God alles wees vir alles.”

Uit: "Die Koning kom" deur Willie Marais (Met die vriendelike toestemming van Aktuapers)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css