Die Weg

 

Gehoorsaamheid is om jouself prys te gee

“As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën, elke dag sy kruis opneem en My volg, want elkeen wat sy lewe wil behou, sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit behou.” - Lukas 9:23 - 24.

Hoe vreemd is die Here se pad na die sin van die lewe tog nie! Presies die teenoorgestelde as die pad wat ons sou wou loop. Vir ons is die sin van die lewe ons eie belang wat ons teen elke prys wil behou en uitbou. Soms is dit openlike selfsug tot nadeel van ander, of 'n onwilligheid om prys te gee wat ons reken redelikerwys tog aan ons behoort. Ons tyd, energie en privaatheid is byvoorbeeld dinge wat tog aan ons behoort, of hoe?

Die pad agter Jesus aan is anders. Hy sê: “ elkeen wat sy lewe wil behou, sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit behou.” (Luk. 9:24). Wie agter Jesus wil aangaan, moet selfverloëning toepas, en sy kruis dra (vgl. Luk. 9:23). Selfverloëning beteken prysgawe; die offer van jouself aan die wil van God. Die wil van God is nie iets vaag nie. Dit beteken diensbaarheid aan Hom, maar ook aan ons medemens. Trouens, die beste wyse waarop ons diensbaar kan wees aan God is deur ons diensbaarheid aan ons medemens. Godsdiens is ook diens aan jou naaste.

Wie krampagtig vashou aan dít wat hy dink die sin van die lewe vir hom is, verloor dit, en het dit in die eerste plek nooit besit nie. Wie sy lewe weggee in diens aan God vind die dinge wat werklik saak maak. Hoe vreemd: 'n Mens “besit” eers die sin van die lewe as jy dit “verloor”! As jy God wil prys, moet jy leer om dit wat geen ewigheidswaarde het nie, prys te gee. Dit is nie 'n maklike weg nie - laat ons dit maar vir onsself sê. Ons ou, selfsugtige natuur wil telkens weer die oorhand probeer verkry; ons wil telkens weer onsself dien en láát dien eerder as God en ons medemens. Prysgawe is 'n proses, 'n daaglikse opneem van jou kruis (vgl. Luk. 9:23). Dikwels is dit pynlik. En tog verskaf dit die diepste genot denkbaar. Dalk is dít die vreemdste van alles.

Uit: Toegewy aan God - Met die vriendelike toestemming van die Christelike Uitgewersmaatskappy (CUM)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css