Die Weg

 

Die geval Agan (5) – Vroeg in die môre .....

(lees saam met die vorige boodskappe om die volle konteks te verstaan)

En Josua het vroeg in die môre klaargemaak en Israel laat aankom volgens sy stamme – Josua 7:16a (53-vertaling).

Josua het beslis geen gemaklike nag gehad ná die aand van worsteling en gebed by die ark van die Here nie – die aand waarop hy met die oudstes van Israel in die teenwoordigheid van God deurgebring, en Hy die erns van die saak aan hulle blootgelê het. Hoe sou dit nie vir Josua uit die slaap gehou het nie! Wie slaap immers goed die nag vóór 'n operasie? Maar – ons merk dit met vreugde en tot ons eie vermaning – hier is geen sprake van aarseling by Josua te bespeur nie. God beveel - Josua gehoorsaam. Die operasie sal voortgaan. En dit is goed so – moeilike dinge moet jy onmiddellik doen anders doen jy dit nooit! Geen uitstel nie. Geen voete sleep nie. Want hoe langer jy wag, hoe moeiliker word dit.

Wie óók nie dié nag goed geslaap het nie, was Agan. Hy het natuurlik agtergekom dat daar iets aan die broei was. Die hele kamp was in rep en roer oor Ai. Almal het geweet dat Josua en die oudstes die hele dag en aand saam met God deurgebring – in geskeurde klere met stof op hul koppe voor God se aangesig gelê het. En later het hulle gesien hoe Josua en die oudstes met diep ernstige gesigte te voorskyn kom. En toe kom die bevel: heilig julleself sodat julle môre-oggend vroeg jul God kan ontmoet! Nee, dit het nie by Agan verby gegaan nie. Hy was die man wat geweet het wat die oorsaak van alles was. Wat 'n ellendige nag! Op die duiwel se oorkussing slaap jy nie lekker nie. Besef van skuld, vrees vir die oordeel wat hom en sy huis bedreig, sou hom wel uit die slaap gehou het. En sy vrou ook. Want sy het beslis geweet van die mooi goed wat daar onder sy tent begrawe was. Wat het hy nou aan al dié dinge wat hy vir homself gevat het? Niks meer as ellende nie ..... daarna die oordeel.

En dan kom die môre: die môre van oordeel. Daar loop die manne van Israel na die tent van samekoms. Normaalweg sou hulle sing: “Hoe vrolik gaan die stamme ..... uit hul wonings op om voor God se troon te nader!” (Ps 68).  Maar hierdie môre is daar geen vrolikheid nie. 'n Doodse stilte lê oor die rye van mense; sombere erns op die gesigte. Hulle weet waar dit om gaan: hulle is op pad na die gerig en die oordeel.

Dat die hele volk in stamverband moet aantree is bewys daarvan dat die hele volk skuldig staan. Die volk gaan in sy geheel na die operasietafel. Die hele volk beland in die beskuldigde bank. Natuurlik kon God vir Agan reeds uitgewys het. God hoef nie na die skuldige te soek nie. Maar Israel moes dit self doen, hulle moes die siekte aan hulle eie liggaam soek. Ja, die abses moet uit Israel se lyf gesny word. Nie net Agan moet dit voel nie – die hele liggaam moet dit voel. Die volk, die stam, die geslag, die familie moet weet dat Agan die oorsaak was. En hulle moet saam die skuld dra.

So staan die hele Israel die môre voor God – lê die hele Israel onder die mes op die operasietafel. Israel moet voor God aantree. Waar sal gesny word?

En as die lot gewerp word, is dit 'n aanwysing deur God self. Dit is nie seker hoe dit gedoen is nie. Die “hoe” maak nie saak nie. Net dat dit gedoen is, is van belang. En dit is deur God beskik. God het dit deur die lot aangewys. God is die Regter en Hy besluit. “Die HERE sal dit sien en rekenskap vorder!” (2 Kron 24:22). Dit is God se stem. Dit is God se vinger. Die lot word gewerp, maar die uitkoms is van die Here. Die skuldige Israel word dié môre gekonfronteer met die wysende vinger van God.  Wat 'n dag!

(word vervolg)

Ds. Gabe van Duinen: Zie hier is uw God

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css