Die Weg

 

Die geval Agan (4) – Tensy .....

(lees saam met die vorige boodskappe om die volle konteks te verstaan)

Ek sal nie meer met julle wees tensy julle die ban onder julle uit verdelg nie. Staan op! Heilig die volk. - Josua 7:12b (53-vertaling).

Daar is tóg 'n “tensy”. God verklaar hierdie pasiënt nie as ongeneeslik nie. Hy sê nie: “Jy is te vér heen; daar is niks meer wat vir jou gedoen kan word nie; jy kan maar huis toe gaan want jy gaan sterwe” nie.

Nee, Israel hoef nie te sterf nie. Israel mag lewe. Dit sê die Here ook vir jou: vir jou huwelik, jou gesinslewe, jou onderneming, jou skool, jou kerk, jou land, jou volk, jou wêreld – dit hoef nie te sterf nie. Dit mag lewe! God stel nie alleen die siekte vas nie. Hy gee ook die middele tot redding.

Tensy”! Dit beteken dat iets móét gebeur. Nee, medisyne help hier nie meer nie. Die pasiënt het al genoeg preke gesluk – genoeg waarskuwings en vermanings gehoor. Met “bed-rus” sal dit ook nie genees nie. Hy is al lank genoeg met rus gelaat: 'n bietjie salfies hier, 'n pleistertjie daar. Natuurlik niks radikaals nie, net maar saggies hanteer sodat dit nie seermaak en geen bloed uitkom nie – 'n baie versigtige verdrag met die hel. Maar daarmee kom jy nie verder nie. Hier moet radikaal ingegryp word. En ook sonder uitstel! Spoedoperasie! Môre moet dit gedoen word. Die mes moet gebruik word. Die abses, die gewas, die “ban” moet verwyder word.

In die volgende verse gee die goddelike Dokter al die nodige aanwysings vir die operasie. Dan en daar en só moet dit geskied. Dit is die laaste en enigste kans. “Ek sal nie meer met julle wees tensy ....... ”.

Ja, daar moet gesny word. In ons samelewing, in ons politieke bestel, in ons skool, in ons kerk – veral in ons eie lewe, in ons omgewing, ons gesin en ons huwelik. Is daar iets wat nie reg is nie: 'n ban; 'n verstopping wat gemeenskap met God onmoontlik maak; wat ons geestelike lewe in sy groei en bloei belemmer, ons gebed verhinder en verstik? Dan moet dit uit die weg geruim word. Nee, dit is nie die harde Ou Testament wat dit sê nie. Dit sê Jesus ook self:  “En as jou hand of jou voet jou laat struikel, kap dit af en gooi dit weg van jou af; dit is vir jou beter om in die lewe in te gaan, kreupel of vermink, as om twee hande of voete te hê en in die ewige vuur gewerp te word. En as jou oog jou laat struikel, ruk dit uit en werp dit weg van jou af. Dit is vir jou beter om met een oog in die lewe in te gaan, as om twee oë te hê en in die helse vuur gewerp te word.” (Mat 18:8-9; 53-vertaling).

Ja, en dit kom soms lynreg op 'n bepaalde persoon af. En dit móét ook. Die waarheid moet die persoon tref, anders bly dit 'n algemene waarheid en 'n waarheid sonder krag. Dit is juis dan ook die kern van hierdie hoofstuk: hier word die sonde aan die sondaar verbind en word daar huisbesoek gedoen – die sondaar word uit sy huis uitgeroep. Die vrot appel moet uit die mandjie gehaal word. Die dooie vlieg moet uit die apteker se salf gehaal word voordat die pot salf begin stink. Dit is wat “heiliging” beteken. Israel, maak jouself gereed vir die operasietafel. “Maak jou klaar om jou God te ontmoet, o Israel!” (Amos 4:12).

Ja, Josua en sy oudstes moes beslis geskrik het. Miskien het jy ook al só geskrik. Dit gebeur dat mense kwaad word as die dokter die waarheid reguit aan hulle vertel. Dan stap hulle verwoed die spreekkamer uit. Is daar nie ook mense wat woedend onder die verkondiging van God se Woord uitloop nie? – wat hulle hoor, staan hulle nie aan nie! Is dit só erg met ons gesin, ons omgang, ons skool, ons kerk, ons wêreld, ons self? Moet daar geopereer word? Nee, ons hou nie van harde woorde soos sonde en troubreuk en ban en uitdelging nie. Ons hou meer van sagte woorde soos: fout, vergissing, misverstand, die gevolg van omstandighede. En so kom daar niks van die operasie nie. Daar word nie voldoen aan die “tensy” nie. God kan maar gaan. Ja, en dan gaan ons onder.

Alleen die Heilige Gees kan ons oortuig van die sonde, van geregtigheid en van oordeel. Dan versag die harde hart, gaan die blinde oë oop en buig ons onder die uitspraak van dié Dokter. Dan erken ons: ja, dit is sonde, dit is ons sonde, dit is my sonde – dit was omdat ons God verlaat het en nie in ons gebede op Hom gewag het nie. En dan skree ons die groot nood in ons kerk en ons gesin uit: “Here wat moet ons doen ...?” Wat ons moet doen? Wees daders van die Woord! Heilig die volk! Dit is: opereer of sterf. En die Here help ons hiermee as ons ons na Hom wend. Dit is sy wil dat ons na Hom sal luister en die ewige lewe sal verwerf - saam met Hom.

(word vervolg)

Ds. Gabe van Duinen: Zie hier is uw God

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css