Die Weg

 

Die geval Agan (1) – Enkeling of gemeenskap?

Maar die kinders van Israel het hulle vergryp aan die bangoed; want Agan, die seun van Karmi, die seun van Sabdi, die seun van Serag, van die stam van Juda, het van die bangoed geneem, sodat die toorn van die HERE ontvlam het teen die kinders van Israel. - Josua 7:1 (53-vertaling).

Dit staan so duidelik hier: Die kinders van Israel het oortree, want Agan het gevat.... Dit wys op die innige verbondenheid tussen Agan en Israel – tussen die enkeling en die gemeenskap. Agan se sonde is ook die volk se sonde.

Ja, die kinders van Israel het oortree, want die oortreding van die gemeenskap kan altyd teruggevoer word na die enkeling – dit word altyd gedra, gewil, gedryf deur 'n bepaalde persoon of persone. Iemand begin dit: iemand wat aanspreeklik gehou kan word. Daar is altyd 'n Agan wat “neem”. Agan beteken soiets soos: “wat in verwarring bring” óf “'n saak bederf en in die ongeluk dompel”. En dit is wat Agan doen. Hy bring sy huis, sy familie, sy volk in verwarring en stort hulle in die ongeluk.

Dit is soos ons eie liggaam. Daar is miljoene kanse op infeksie of besmetting. Ons liggame word van alle kante aangeval. Maar die dodelike bakterie dring aanvanklik slegs één sel binne – die swakste wat nie voldoende weerstand kan bied nie. 'n Ketting is net so sterk soos die swakste skakel. Dit is Agan in die ketting van Israel se volksgemeenskap. Die plek waar die verrotting ontstaan. Hy het “ja” gesê vir Satan. Hy het geneem wat hy nie mog neem nie. Hy het oortree. Toe breek die ketting. Die kinders van Israel het gesondig, want ....... Agan het geneem. So beslis 'n enkeling soms oor die gemeenskap.

Dit is die verskriklike kant van die sonde wat in hierdie geskiedenis so skerp onder ons aandag gebring word. Ons lewe nie, en sondig nie, as enkelinge nie. Die individualisme – waarby die mens dink dat hy net teenoor homself verantwoordelik is vir sy doen en late sover dit sy eie belange aangaan – is 'n leuen. Niemand leef net vir homself of sondig vir homself nie. Wie in 'n gemeenskap lewe, sondig ook binne daardie gemeenskap. 'n Vrot plek sweef nie in die lug nie. Dit sit altyd vas aan iets. Elkeen van ons funksioneer as 'n deur na die gemeenskap waarvan hy deel uitmaak: 'n deur vir vloek of seën. Die sonde wat ék doen bring ék oor mý huis, mý familie, mý vriendekring, mý kerk, mý land en mý volk. Ja, dit is die verskriklike van die sonde: so kan één seun, één dogter 'n hele klas of skool in skande bring, één man of één vrou 'n hele vriendekring, één ouderling 'n hele kerkraad, één werknemer 'n hele onderneming, één leier 'n hele land.

Ek sou Agan die oggend wou sien toe die Israelitiese soldate verslae die kamp binnegekom het – toe die 36 dooies (36 te veel!) begrawe is. Miskien was Agan self betrokke by die ekspedisie teen Ai. Het Agan toe iets gevoel? Het sy gewete hom aangekla? Agan, sien jy die verslane leër? Sien jy die dooies? Agan, hoor jy die geween van die vrouens en kinders? Hulle begryp dit nie, maar begryp jy dit Agan? Dit is jou skuld. Jý weet wat jy daar onder jou tent weggesteek het. Dink daaroor na, Agan, wat jy Israel aangedoen het!

Laat ons self ook nadink oor wat ons vir ons omgewing beteken. Hoe ons teenoor ons huis, vriendekring of samelewing staan. Wat uit ons hande, gedagtes en harte gegaan het en ..... binnegekom het. En .... as dit eenmaal binne is, kry jy dit nie maklik weer uit nie. Agan dryf vir Israel in die nederlaag, die ellende, die ondergang in. Daarteen kon Josua met duisend man, ja selfs al het hy 'n miljoen man gehad, niks doen nie. Die sonde is 'n vernietigende krag. Die sonde is die stok in die wiel wat die suiwerste kerk, die beste huwelik, die voortreflikste gesin, die vooruitstrewendste onderneming in duie kan laat stort. O, as die mense dit maar net wil weet, hoe verskriklik so 'n vrot plek, só 'n abses, só 'n enkeling vir die gemeenskap is. Één vrot appel in die mandjie laat die hele oes vrot. Één dooie vlieg in die apteker se salf laat die hele pot stink. Één sondige Agan laat God se toorn oor Israel neerkom.

Maar tóg is dit gelukkig vir Israel dat alles hier by Ai verkeerd loop. Stel jou voor dat dit nié gebeur het nie. Dat Israel nie verslaan is nie. Dat hulle voortgegaan het met so 'n Agan, so 'n abses in hul buik. Hoe gelukkig is jy as jy daarop attent gemaak word dat jy 'n siekte onder lede het; dat dit nie goed gaan in jou huis, jou skool, jou kerk, jou politiek, jou onderneming nie. Want dit laat die klokke lui; dit laat die rooi ligte flikker. Dit is 'n waarskuwende sirene. Al moet dit met harde middele aan ons verstand gebring word  - 36 dode! Daar was vir Israel geen beter môre as toe hulle by Ai verslaan is nie. Want God tugtig dié wat Hy liefhet. Hy laat sy kinders nie los om verlore te gaan nie!

(word vervolg)

Ds. Gabe van Duinen: Zie hier is UW God

 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css