Die Weg

 

In tyd van bange nood

En Elísa het gebid en gesê: HERE, open tog sy oë, dat hy kan sien. En die HERE het die oë van sy dienaar geopen, dat hy kon sien, en meteens was die berg vol perde en waens van vuur rondom Elísa. - 2 Konings 6:17.

Onse Vader wat in die hemele is, U ken al ons pyn en kleingeloof in ons stryd teen die vlees, die wêreld en die Bose. U weet ook van al die baie kere wat ons gefaal het. Ons bid U om 'n sterk en kragtige geloof. Verlos ons van onsself, die wêreld en die magte van die Bose. Help ons om altyd te onthou dat U, o Here Jesus Christus, die oorwinning behaal het oor die dood en die graf, en dat U nou alle mag in die hemel en op die aarde het. Laat u Heilige Gees ons oë oopmaak, sodat ons u vurige waens en perderuiters sien wat ook ons beskerm in tyd van bange nood.

Gee dan dat ons deur die geloof in U, van krag tot krag voorwaarts sal gaan, totdat ons voete in Sion staan.

Coenraad Mel (1666-1733).

'n Son en skild is onse HEER;
Hy sal genade gee en eer,
want Hy word nooit sy woord ontrou nie:
Hy sal aan almal wat opreg
Hom dien en wandel in sy weg,
die goeie nimmermeer onthou nie.
Welsalig, HEER, wie op U bou,
aan U geheel hom toevertrou.  - Ps 84:6.

(Aangehaal uit: Tot U bid ek deur ds PJ de Klerk)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css