Die Weg

 

Blydskap in beproewing? Hoe?

My broers, julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewings oor julle kom, want, soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat om te volhard. En die volharding moet end-uit volgehou word sodat julle tot volle geestelike rypheid kan kom, sonder enige tekortkoming. As een van julle wysheid kortkom, moet hy dit van God bid, en Hy sal dit aan hom gee, want God gee aan almal sonder voorbehoud en sonder verwyt. Maar 'n mens moet gelowig bid en nie twyfel nie, want iemand wat twyfel, is soos 'n brander in die see wat deur die wind aangejaag en heen en weer gedryf word. So 'n mens wat altyd aan die twyfel is en onbestendig is in al sy doen en late, moet nie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. - Jakobus 1:2-8.

Pynlike gebeure in 'n mens se lewe kom baie keer sonder aankondiging. Die Christene aan wie Jakobus skryf, het groot sosiale druk beleef: hulle is uitgebuit, hulle loon is teruggehou, hulle is onregverdig verhoor en het siekte en armoede beleef. Ook die dood. Nou hoor hulle dat hulle daaroor baie bly moet wees!

Hoe is dit moontlik? Gesels met iemand wat al baie pynlike dinge moes deurmaak en jy sal hoor hulle bring dit byna altyd in verband met God, sy voorsienigheid, sy regering en sy sorg. Dit is alleen wanneer ons God se hand ook in die pynlike dinge wat in ons lewens gebeur, kan raaksien, dat ons van vreugde oorloop. Want ons weet - ons het ervaringskennis - dat Hy daarmee 'n heilige doel het. Hy suiwer ons geloof in Hom. Hy oefen ons om te kan volhard. Deur dit alles heen maak Hy van ons heel mense: geestelik gesonde mense in wie se lewens daar ook gesonde geloofsvrugte gedra word waarin God geëer word.

Tog - al het ons al die lewenservaring in die wêreld en kan ons by mense leer wat deur die lewe gevorm is - bly dit moeilik om bly te wees deur die pynlike dinge wat in hierdie lewe gebeur. Selfs al sien ons God se hand daarin - dit bly moeilik! Daarom moet ons God gelowig en sonder twyfel om wysheid bid. Sonder voorbehoud en sonder verwyt gee Hy aan ons alle wysheid wat ons in ons beproewing nodig het om blymoedig ons beproewinge die hoof te bied. Om blymoedig sy hand in ons beproewinge raak te sien. Om blymoedig in die geloof gesuiwer te word. Om blymoedig te volhard. Om - al is dit pynlik - Hom met blymoedigheid te eer as geestelik gesonde mense wat gesonde geloofsvrugte dra!

Ds JC van Dyk (Almanak van die GKSA 2018)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css