Die Weg

 

'n Uitroepteken verpak in baie vraagtekens (2)

(Lees saam met die vorige boodskap)

Nou kyk ons nog in 'n dowwe spieël en sien 'n raaiselagtige beeld, maar eendag sal ons alles sien soos dit werklik is. Nou ken ek net gedeeltelik, maar eendag sal ek ten volle ken soos God my ten volle ken. - 1 Korintiërs 13:12.

In die gewone lewe is dit: eers die stryd, dan die oorwinning. Maar in die geloofslewe moet ons dit omdraai: eers die oorwinning, dan die stryd, want God belowe die oorwinning. Dié mens wat werklik deur die geloof en volgens God se belofte stry, se oorwinning is by voorbaat verseker. Daarom kom hul oorwinning nie deurdat hulle sulke reuse helde is nie, maar deur hul geloof in die troue God. Dit is 'n besonderse soort stryd. Om te glo is om God die geleentheid te gee om Sy oorwinning in ons en deur ons te laat geld. Dit is en bly 'n misterie.

Toe Israel moes uittrek vir die stryd, het die Here gesê: “Vrees nie, want Ek het die land in jou hand gegee.Dit staan by voorbaat vas, ook al lyk die oormag hoe groot. Lees gerus maar die geskiedenis van Gideon wat met net 300 man en dan nog met 'n bespotlike wapenrusting van fakkels en kruike 'n hele leër van die Midianiete op die vlug moes dryf. Dit lyk mos na selfmoord.

Aanvanklik het daar 32000 man opgedaag om te gaan veg. Maar die Here sê dis veels te veel. Wie nie glo in die oorwinning nie omdat die Midianiete so magtig is, moet huistoe gaan. Daar bly 10000 oor. “Nog te veel”, sê die Here. Hulle sou daarop kon roem dat hulle uit eie krag die vyand verslaan het. Dan word daar weer gesif en net 300 bly oor. Dit is tog duidelik dat hierdie manne nie daaraan sou gedink het om te gaan veg as hulle nie vasgehou het aan die hoorbare werklikheid van God se belofte nie. Die sigbare werklikheid van 'n handjievol Israeliete teen die magtige Midianiete was blote waansinnigheid. Hoe kon enigiemand hier dink aan 'n oorwinning? Na menslike maatstawe was dit grote dwaasheid!

Is dit nou anders gesteld met die posisie van die Kerk van Christus in hierdie wêreld? Wanneer Jesus sy apostels die wêreld instuur, sê Hy: “Hou goeie moed, Ek het die wêreld oorwin” en “aan My is gegee alle mag in hemel en op aarde”. Maar nou kom die geloofsbeproewing, want dit lyk nie na 'n oorwinning nie. Die sigbare feite lyk totaal anders. Dink maar net daaraan: die hele wêreld is in verset teen God en sy gebod. Daar is verdrukking, onreg, geweld, armoede, vervolging, siekte en dood. Is daar 'n land in die wêreld waar dit nie voorkom nie? Wat sien ons van die oorwinning? Die klipharde feite vertel 'n ander verhaal.

Maar óns weet beter. Jesus ken die mens en het al die lyding vooruit gesien tot by Sy wederkoms, daarom het Hy ook gesê:  “In die wêreld sal julle verdrukking hê; maar hou goeie moed, Ek het die wêreld oorwin.” (Joh 16:33; 53-vertaling).

Ons moet maar nie te veel sê oor die kinders van Israel wat in die woestyn gekwel gegaan het deur honger en dors nie. Dit was vir hulle baie moeilik om die hoorbare werklikheid van God se belofte swaarder te laat weeg as die nugtere feite van elke dag. Dit was 'n sware toets wat God op hulle gelê het by Meriba:

Ek het jou getoets by die waters van Mériba. 
Hoor, my volk, en Ek wil jou dit inskerp;
Israel, as jy tog na My wou luister!
Ag, as my volk maar na My wou luister.

(Ps 81:9,14)

Die Here sê: “Op my Naam alleen, op my Woord alleen!” Ek dink dat ons in veel minder beproewings, veel gouer geneig sou wees om eerder ons vuiste te bal as om ons hande te vou!

(word vervolg)

Uit: niet ik ... maar Hij, deur ds J Overduin (effens verkort)

 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css