Die Weg

 

Waarvan sal die mens lewe?

Maar Hy antwoord: “Daar staan geskrywe: “'n Mens leef nie net van brood nie maar van elke woord wat uit die mond van God kom. ” - Mattheus 4:4.

Die mens sal nie van brood alleen lewe nie. Om te kan lewe moet 'n mens by daardie brood, of liewer in daardie brood iets anders hê: “Die woord wat uit die mond van God kom”. Waarvan sal 'n mens lewe? Ten diepste is daar maar één antwoord daarop: die mens sal van God lewe. God is die ware en eintlike bron waarvan ons kan lewe!

Die hoofsaak van die lewe is dus nie afhanklik van brood nie. Daarom is ons sielerus nie afhanklik van goeie tye en slegte jare nie. Ons raak nie bevrees of verskrik nie. Ook nie as die brood opraak, as die maatskaplike orde wankel, as oorlog woed of as vrugbare akkers in woesteny verander nie. God sy dank: die mens sal nie van brood alleen lewe nie. Die mens leef van God. Hy wat ons siel aan die lewe hou al is daar geen brood om te eet nie: “Hy sorg vir hul by somerdroogte, in sware tyd van hongersnood”  (Ps 33:10 beryming). Daarom kon die profeet Habakuk die pragtige woorde sê: “Alhoewel die vyeboom nie sal bloei en aan die wingerdstokke geen vrug sal wees nie, die drag van die olyfboom sal teleurstel en die saailande geen voedsel oplewer nie, die kleinvee uit die kraal verdwyn en geen beeste in die stalle sal wees nie - nogtans sal ek jubel in die HERE, ek sal juig in die God van my heil.” (Hab 3:17-18).

En as jy dan van God lewe, sal die mense dit aan jou sien: aan die manier waarop jy sake doen, jou arbeid verrig en koelkop bly in krisistye. As jy nie op dinge staat maak nie, maar op God, sal jy jou hart rustig hou en kalm en gelowig voortgaan om jou plig te doen omdat jy 'n diepere lewensvoeding het. “Welsalig is die mensekind wat al sy sterkte in U mag vind .. “ (Ps 84:3 beryming).

Wanneer 'n mens in alles wat hy doen só diep gelowig uit God leef, word alles totaal anders. Ja, dan leef die mens 'n egte, ware, wesenlike lewe. En as dit almal se gesindheid is, sal dit ook geld vir die samelewing, die volk, die land en die hele wêreld.

Waaruit sal die mens lewe? Die mens sal met sy hele wese uit God lewe, uit elke woord wat uit die mond van God uitgaan. En al hierdie woorde kom voort uit die Één Woord. “Hierdie Woord het vlees geword en onder ons gewoon” (Joh 1: 14). So word “lewe uit God” vir ons maklik gemaak. Lewe uit Hom wat in die krip van Bethlehem gelê het en aan die kruis op Golgotha gesterf het. “Hy wat .. alle dinge dra deur die woord van sy krag” (Heb 1:3). Daarom moet ons ons hele lewe uit Jesus Christus lewe (ons huishouding, ons besigheid, ons beroep).

Waarom weeg julle geld af vir wat geen brood is nie, en julle arbeid vir wat nie kan versadig nie? Luister aandagtig na My en eet die goeie, en laat julle siel hom in vettigheid verlustig. Neig julle oor en kom na My toe, luister, en julle siel sal lewe ” (Jes 55:2-3; 53-vertaling). In Hom alleen lê die redding vir ons wêreld wat in doodstuipe verkeer. By Hom alleen is die volle, ryke, geseënde en seënende lewe vir jou en jou kinders.

Waaruit sal die mens lewe? Uit Jesus Christus! God het aan ons sy Seun gegee, nie net vir die siel en die hemel nie, maar ook vir ons liggaamlike lewe en ons tydelike aardse bestaan. Sonder Christus is daar geen brood, geen arbeid, geen huwelik, geen samelewing, geen wêreld, geen tyd en geen ewigheid nie. Maar ... met Christus het ons 'n lewe in oorvloed. “Ek is die brood wat lewe gee. Wie na My toe kom, sal nooit weer honger kry nie, en wie in My glo, sal nooit weer dors kry nie”. (Joh 6:35).

Uit: Zie hier is UW God deur ds Gabe van Duinen (verkort).
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css