Die Weg

 

Om vry te kom van die oordeel

Daar is dus nou geen veroordeling vir dié wat in Christus Jesus is nie.” - Romeine 8:1.

Ons is dikwels meer bekommerd oor die oordeel van mense as die oordeel van God. 'n Mens hoor meer dikwels “Wat sal die mense sê” of “Die bure moet dit net nie uitvind nie”. Maar 'n mens hoor selde of ooit dat iemand sê: “Wat sal die Here hiervan dink”. Ons is in die algemeen baie besorg oor die oordeel van mense jeens ons. En dié wat sê: “Ek gee nie om wat mense sê nie” is juis hulle wat die meeste begaan is oor die oordeel van mense.

En tog is die oordeel van God meer belangrik en ernstiger as die oordeel van mense.  Ons moet immers ons hele lewe en wese aan God verantwoord. Teenoor mense kan ons 'n front voorhou. Ons kan vir hulle net wys wat ons wil hê hulle moet sien. Maar teenoor God staan ons oop en bloot met ons hele lewe, van ons wieg tot aan ons graf, met ons gedagtes en motiewe wat vir mense menigmaal verborge is.

God toets ons tot in die bodem van ons harte aan die dubbele liefdesgebod van Mattheus 22:37-39:  “Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelykstaan: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.“ Ons word omhul deur Sy heilige alwetendheid. Daarvan kan ons nie loskom nie. Psalm 139 sê:  “Of ek sit en of ek opstaan, U weet dit, U ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom. Of ek reis en of ek oorbly, U bepaal dit, U is met al my paaie goed bekend. Daar is nog nie 'n woord op my tong nie of U, Here, weet wat dit gaan wees. U omsluit my van alle kante, U neem my in besit”. En so omsluit die oordeel van God ons van buite en van binne.

Hoe sien hierdie oordeel daaruit? Sal Hy ons komplimenteer oor ons heiligheid? Sal ons sommer net vrygespreek word? Teen hierdie tyd behoort ons te weet: dit is 'n radikale veroordeling! En as dit waar is dat ons ons skuld elke dag net meer maak – en ongelukkig is dit waar – dan kan ons nie anders nie as om ons tot Hom te wend om hulp. Dit is slegs die goddelike werk van 'n almagtige genade wat ons kan bevry van die veroordeling. God se Woord noem dit: genade, vergewing, versoening. En dit is alleen te vind in Christus Jesus. Buite Hom is ons nêrens veilig nie.

Ds J Overduin in Bevrijding:Bijbels dagboek
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css