Die Weg

 

Pas op vir die leuen

(Lees saam met die vorige boodskap)

"Daarna het die profeet die lyk van die man van God opgetel en dit op die esel gesit en dit teruggebring en in die stad van die ou profeet gekom om te rouklaag en hom te begrawe. En hy het sy lyk in sy graf neergelê, en hulle het oor hom gerouklaag: Ag, my broer!" - 1 Konings 13:29-30 (53-vertaling).

Ons het hier 'n treffende verhaal. 'n Profeet uit Juda word deur God na Bet-el gestuur. Hy kom daar aan net toe Jerobeam besig was om offers aan sy afgode te bring. Die profeet spreek nie vir Jerobeam aan nie, maar praat direk met die altaar: “Altaar, altaar, so spreek die HERE: Kyk, ‘n seun sal gebore word vir die huis van Dawid met die naam van Josía, en hy sal op jou slag die priesters van die hoogtes wat op jou offerrook laat opgaan, en op jou sal mensbene verbrand word.” (1 Kon 13:2). As teken het die altaar uitmekaar geruk en al die as wat daarop was, het op die grond geval.

Jerobiam was natuurlik woedend en het van die altaar af sy hand uitgesteek en vir dié wat by hom was gesê: “Gryp hom!” Die hand wat hy uitgesteek het, het styf geword. So het dit gebly totdat hy die profeet gesmeek het om tot God te bid dat hy weer die gebruik van sy hand kon terugkry. God laat hom nie bespot nie! Hy wat sy hand teen God lig, sal die gevolge daarvan dra. Satan is egter aan die werk en hier kom die eerste versoeking: Jerobeam nooi die profeet uit Juda na sy huis om vir hom geskenke te gee. Die profeet weier hierdie “pragtige gebaar” van Jerobeam want hy het gekom om 'n Goddelike opdrag uit te voer. En dít het hy gedoen.

Maar die duiwel gee nie sommer moed op nie. Ons lees hier van 'n ander ou profeet wat in Bet-el gewoon het. Toe hy hoor wat met Jerobeam gebeur het, het hy sy esel opgesaal en agter die profeet uit Juda aangery. Die profeet uit Juda behoort teen daardie tyd sekerlik baie honger en dors te gewees het. Die ou profeet vra hom om saam met hom na sy huis te gaan en daar te gaan eet. Die Godsman weier eers, omdat hy 'n opdrag van God gehad het: “Jy mag daar geen brood eet of water drink nie; jy mag nie terugkeer met die pad waarmee jy gegaan het nie” (1 Kon 13:17). Maar die ou profeet oorreed hom met 'n leuen deur te sê dat 'n engel van die HERE aan hom gesê het om die Godsman na sy huis te bring sodat hy brood kon eet en water kon drink. En daar swig die profeet uit Juda en draai om.... Toe, terwyl hy eet, kondig God sy straf aan omdat hy ongehoorsaam was en omgedraai het!

Nadat die profeet uit Juda klaar geëet en gedrink het, het hy sy esel opgesaal en vertrek. Op pad is hy deur 'n leeu van sy esel afgeruk. Tog het die leeu hom nie verskeur nie. Mense wat daarlangs geloop het, het op 'n vreemde skouspel afgekom. 'n Esel en 'n leeu wat by die lewelose liggaam van 'n man gestaan het! Hulle het dit in die stad gaan oorvertel. Toe die ou profeet hiervan hoor het hy die lyk van die profeet uit Juda gaan haal en na Bet-el terug geneem om hom behoorlik te gaan begrawe: “En hy het sy lyk in sy graf neergelê, en hulle het oor hom gerouklaag: Ag, my broer!

Gebeur dit nie vandag ook nog nie? Ons moet daarteen waak dat ons nie met mooi praatjies van die Here se pad weggelei word nie. Ook moet ons oppas dat ons nie iemand anders in die versoeking lei nie. Ons moet waak teen die leuen. Want as die kwaad eers gedoen is, en die een wat verlei is die hoogste tol betaal het, dan help al die kranse en blomruikers vir sy graf niks nie. Dan bly daar maar net die laaste sug oor: “Ag, my broer!” of “Ag, my suster!

- dw-
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css