Die Weg

 

Ryk maar tog arm, arm maar tog ryk

.... as mense wat niks het nie, en tog besit ons alles.” - 2 Korintiërs 6:10b

Die opskrif hierbo bevat twee teenstellings maar wat tog 'n groot waarheid bevat. Paulus beskryf sy lewe as een groot paradoks: “as ons swak is, is ons sterk”; “droewig, maar steeds bly”; “sterwende, maar ons lewe”. Jesus het gesê: “Elkeen wat sy lewe probeer behou, sal dit verloor, maar elkeen wat dit verloor, sal dit behou.” (Luk 17:33). Alles teenstellings wat vir ons aandui dat daar 'n lewe agter hierdie lewe is!

Om niks te hê nie, maar alles te besit! Ons ken die skerp teenstelling tussen bittere armoede en opgehoopte rykdom. En dit gee ook aanleiding tot 'n felle klassestryd wat niks ontsien nie. Vir baie mense wil dit voorkom asof daar maar een skeidslyn in die lewe is: 'n lyn wat skeiding maak tussen hulle wat alles besit en hulle wat niks of min besit.

Bostaande is die gedagtes van die natuurlike mens, dit is mense wat volgens Paulus die Gees van God nie het nie: “Die mens wat die Gees van God het, kan die waarde van alle dinge beoordeel” (1 Kor 2:15). Dié mens wat die Gees van God het kan die werklike onderskeid tref tussen wie ryk en wie arm is. Hulle weet van rykes wat die lewe arm verlaat en armes wat die lewe ryk verlaat. Ons het dit gister gesien in die kontras tussen die lewe van Petrus en Herodes. Van dié armes wat tegelyk skatryk is en rykes wat tegelyk brandarm is, weet die wêreld nie. Hierdie teenstelling kan alleen deur die geestelike mens verstaan word; mense wat 'n geestelike onderskeid kan tref tussen dié dinge wat net tydelik van waarde is, en dié dinge wat ewigheidswaarde besit.

'n Mens praat soms van mense wat self nie weet hoe ryk hulle is nie. Dan kan jy sommer vinnig 'n paar name opnoem. Maar as jy 'n Christen is weet jy dalk self nie hoe ryk jý werklik is nie! Deur die liefde van Christus ontvang jy “die volle rykdom van die allesomvattende insig, ja, die kennis van die misterie van God, naamlik Christus, in wie al die skatte van wysheid en kennis verborge is.” (Kol 2:2-3; direkte vertaling) en die onverganklike, onbesmette en onverwelklike erfenis wat in die hemel ook vir ons in bewaring gehou word (vgl 1 Pet 1:4). 

Maar “die mens wat nie die Gees van God het nie, aanvaar nie die dinge van die Gees van God nie. Vir hom is dit onsin. Hy kan dit ook nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel moet word.” (1 Kor 2:14).

Daarom kniel ek in gebed voor die Vader aan wie die hele gemeenskap van gelowiges in die hemel en op die aarde sy bestaan te danke het. Ek bid dat Hy deur sy Gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word, dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Aan Hom wat deur sy krag wat in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink, aan Hom kom die eer toe, in die kerk, deur ons verbondenheid met Christus Jesus, deur al die geslagte heen tot in alle ewigheid. Amen.” (Ef 3:14-21).

- dw -

(Met erkenning aan dr M.M den Hertog: Vreugdeolie voor treurigheid)

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css