Die Weg

 

Hervorming (Reformasie)

Toe sê die hoëpriester Hilkía vir Safan, die skrywer: Ek het die wetboek in die huis van die HERE gevind; en Hilkía het die boek aan Safan gegee, en hy het dit gelees. .......... en die koning het bevel gegee aan Hilkía ... en gesê: Gaan raadpleeg die HERE vir my en vir die volk en vir die hele Juda oor die woorde van hierdie boek wat gevind is; want die grimmigheid van die HERE is groot wat teen ons ontvlam het, omdat ons vaders nie geluister het na die woorde van hierdie boek om te handel volgens alles wat ons voorgeskrywe is nie.” - 2 Konings 22:8-13.

Ek het die wetboek in die huis van die Here gekry,” sê Hilkia die hoëpriester in 2 Konings 22 vers 8. Die volk het probeer om God te dien, maar dit het bedroef gegaan! Die Woord van God het nie die sentrale plek in die volkslewe ingeneem nie. Nou word dit weer ontdek. Nou kry God weer 'n kans om te spreek. Die gevolg? 'n Hervorming in die godsdienstige- en volkslewe van daardie mense. Dit was daar vér terug in die jaar 624 vC toe Hilkia so deur God gebruik is.

Eeue gaan verby. Dit is 1517 nC. Weer het die mensdom probeer om God te dien sonder om sy Woord, die Bybel, die sentrale plek in hulle kerk- en volkslewe te gee. Weer gaan dit bedroef. Weer sorg God dat daar op die regte tyd 'n man is om die Wetboek te ontdek en vir die volk oop te stel. Daardie man was Martin Luther. Die geslote, gekettingde Boek, onbekend en onbemind, kry die geleentheid om self tot die volk te spreek. Die gevolg? 'n Hervorming in die kerk- en volkslewe van daardie tyd. 

Dit was op 31 Oktober 1517 (presies 500 jaar gelede) dat Martin Luther sy 95 stellinge téén die misbruike van die Roomse kerk, teen die kerkdeur van Wittenberg vasgespyker het. Die eerste Bybel wat vir die volk toeganklik was, die Nuwe Testament, het in 1522 verskyn en die Ou Testament in 1534. Hierdie Kerkhervorming (Reformasie) het groot invloed gehad op die verloop van die wêreldgeskiedenis. En die vervolging van die Protestante het daartoe gelei dat die Woord van God, die Bybel, deur die vlugtelinge na die res van die wêreld uitgedra is. Dit is ook die geskiedenis van die Franse Hugenote wat gedurende 1688 - 1689 na Suid Afrika gekom het.

Jare gaan verby. Dit is die 21e eeu. Jaarliks herdenk ons op 31 Oktober Hervormingsdag. Een enkele vraag: Waar is die Woord van God vandag? Die Bybel is in die meeste huise te vinde. Maar waar is die Woord van God? Word dit gelees, bestudeer, gehoorsaam, geraadpleeg? Neem dit die sentrale plek in ons volkslewe in? Ons probeer wel om God te dien, maar dit gaan maar bedroef. Waarom? Omdat ons nie Sy Woord ons wetboek maak nie. Mag God, soos in 624 vC en weer in 1517 nC, gee dat daar vandag 'n ware Hervorming deur die lees en navolg van Sy Woord mag wees.

Uit: Terwyl die ketel kook, deur ds John Murray du Toit ( aangepas).
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css