Die Weg

 

Glo wat die Here vir jou sê

“Toe het ek vir julle gesê: Julle het tot by die gebergte van die Amoriete gekom wat die HERE onse God aan ons sal gee. Kyk, die HERE jou God het die land aan jou oorgegee; trek op, neem dit in besit soos die HERE, die God van jou vaders, jou gesê het; wees nie bevrees en wees nie verskrik nie. Toe het julle almal na my toe aangekom en gesê: Laat ons manne voor ons uit stuur, dat hulle vir ons die land kan verken en ons berig kan bring aangaande die pad waarlangs ons moet optrek, en die stede waarby ons sal kom. En die saak was goed in my oë, sodat ek twaalf man uit julle, uit elke stam een man, geneem het.  En hulle het weggedraai en na die gebergte opgetrek en tot by die dal Eskol gekom en dit verken. Hulle het toe van die vrugte van die land met hulle saamgeneem en dit na ons afgebring en aan ons verslag gegee en gesê: Die land wat die HERE onse God aan ons sal gee, is goed. Maar julle wou nie optrek nie, maar was wederstrewig teen die bevel van die HERE julle God.” - Deuteronomium 1:20-26.

Wanneer die Here vir ons sê dat ons nie bang moet wees nie, moet ons luister. Dan moet ons glo dat ons ons vrese kan bemeester. Dit kan gedoen word eenvoudig omdat die Here by ons is en ons Hom kan vertrou.

'n Mens se vrees kan jou laat moed verloor. Vrees kan jou so angstig maak dat jy die verkeerde dinge sê of die verkeerde besluite neem!

Dit is die Here alleen wat die spanning van vrees kan wegneem. Hy alleen kan jou kalm en rustig maak in die moeilikste omstandighede. Maar dan moet Hy vir jou 'n werklikheid wees, 'n magtige teenwoordigheid in die onsekerste oomblik. Praat met Hom oor die onrus van jou hart en die onsekerheid van jou gemoed. Vertel vir Hom van elke ding waar jy dink jy ontoereikend is. Laat die Here dan sy werk doen.

Jy sal rustig word omdat sy vrede in jou is. Jy sal met wysheid optree omdat sy Gees jou lei. Al wat jy moet doen is om jou aan die Here oor te gee en Hom in die bepaalde situasie te laat voorloop. Jy weet mos dat jy sonder Hom niks kan doen nie, maar jy weet ook dat jy saam met die Here tot alles in staat is omdat Christus jou toerus om elke aanvegting te hanteer. Jy hoef nie moed te verloor nie, want jy hoef jou nooit te laat oorweldig deur enige vrees nie.

Uit: By die ruspunt van my hart, deur Eric Stander (Met die vriendelike toestemming van Aktuapers)

****

Here, my God,
U wat my begelei op die lang, onbekende weg wat voor my lê,
wat my gedagtes rig wanneer ek twyfel,
wat my voet rig voordat ek die volgende tree moet gee.
Ek bid U vir die komende dag, vir die weg wat ek moet gaan:
Gee U vir my die sekerheid van u Gees,
sodat ek die pad sal loop met my hoof omhoog
soos dit iemand betaam wat seker is van sy God;
sonder vrees vir die toekoms.
Amen.

(Met erkenning aan Eric Hultsch)

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css