Die Weg

 

Vertroue bring vrede in die hart

Om oor jouself en jou eie toekoms te twyfel is 'n groot sonde. Dit sê dat jy God se doel met jou as verlore beskou.

Moenie in jou lewe aan geluk of ongeluk dink nie. Vestig eerder jou aandag op 'n vaste, volhardende pligsbesef. Dit is merkwaardig hoe jy seëninge daarin vind, selfs in 'n lewe van moeite en ontbering.

As jy die moeite wil neem om op jou lewe terug te kyk, sal jy in alles die voorsienigheid van God raaksien. Hoekom sal jy dit dan nie ook vir die toekoms verwag nie? Kan jou toekoms dan soveel anders wees as God jou Leidsman is?

Niks kan vir 'n mens soveel vrede vir sy siel gee as 'n vaste vertroue op God nie. Sonder hierdie vertroue raak 'n mens angstig en onrustig.

Dit gaan goed met die mens wat sy vertroue in die Here stel, die mens vir wie die Here 'n veilige vesting is; so iemand is soos 'n boom wat by water geplant is en sy wortels na die stroom toe uitstoot, nie die hitte voel as dit kom nie en altyd groen blare het; 'n droë jaar raak hom nie en hy hou nie op om vrugte te dra nie.“ (Jer 17:7-8)

Uit: De Morgenstonde Nadert deur Dr JH Gunning J Hz (1858 – 1940).
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css