Die Weg

 

As die golwe dreig

(Lees saam met die vorige boodskap)

Toe sê Petrus vir Hom: “Here, as dit regtig U is, beveel my om op die water na U toe te kom.” “Kom!” sê Hy. Petrus het uit die skuit geklim, op die water begin loop en naby Jesus gekom. Maar toe Petrus sien hoe sterk is die wind, het hy bang geword en begin sink en uitgeroep: “Here, red my!” Dadelik het Jesus sy hand uitgesteek, hom gegryp en vir hom gesê: “Kleingelowige, waarom het jy begin twyfel?” Hulle het toe in die skuit geklim, en die wind het gaan lê. - Mattheus 14:28-32.

In die vorige boodskap het ons gelees van Jesus Christus en Petrus. En dit is dieselfde Jesus Christus wat vandag ook nog oor ons lewens die wag hou: ”Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid.” (Heb 13:8). En Hy het gesê: “Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld.” (Mat 28:20). Jesus Christus is dáár waar sy kudde is. Ons moet eintlik elke dag vir onsself sê: Jesus Christus is by my, by my nood, by my stryd, by my sonde. Hy is 'n werklikheid net soos onsself en die golwe ook werklikheid is.

Van golwe hoef ons nie veel te sê nie. Ons ken dit. Die digter van Psalm 42 het dit ook goed geweet toe hy in vertwyfeling sy klaaglied aangehef het: “U het golf na golf oor my laat slaan.” Ons weet hoe dit lyk as 'n golf aankom en al hoër en hoër groei totdat dit as't ware oor homself breek en alles wegvee wat voor hom lê. Dit is hoe die golwe van die lewe ook soms oor 'n mens breek.

'n Visserman het angstig op die brug van sy vissersboot gestaan en kyk hoe 'n reuse golf nader kom. Sy woorde na die tyd was: “Dit het deur my gedagtes geflits dat as daardie golf oor die skip slaan, is ons weg”. Dit herinner my aan twee mense wat saam oud geword het na 'n lewe van harde werk. Hulle het al hulle spaargeld in die hande van 'n makelaar geplaas. In die pers was daar ontstellende berigte oor dié makelaar. Dit was 'n golf wat gedreig het om hulle te pletter te slaan....

So is dit met almal van ons: dit is ons, die golwe van die lewe en Jesus Christus. Nou kan daar een van twee dinge gebeur: één ontstellende of één heerlike moontlikheid. Die ontstellende is dat ons in die golwe kan omkom. Daar is mense wat onder die leed beswyk, of miskien nog erger, verbitterd word.

Die heerlike moontlikheid is dat die golwe in die lewe ons dra na Jesus, na die oorwinning oor die sonde en die dood, na die ewige heerlikheid saam met Hom. Want agter die golwe en bó die golwe is Jesus wat roep: “Kom!” Saam met die golwe van die lewe is daar ook die boodskap van Hom: “Wees gerus, dit is Ek. Moenie bang wees nie.”

O, as ons maar net wil glo dat die golwe nooit alleen kom nie, maar saam daarmee ook Jesus Christus! En dit is 'n groot, moeilike stryd om nie in stomme smart of bittere wanhoop jou skouers te laat sak sodat die golwe jou te pletter slaan nie, maar met gehoorsaamheid aan die Here jou oë op Hom gevestig te hou en dwarsdeur die nood heen na Hom te gaan.

Uit: Licht en Kruis deur A.K Straatsma (verkort)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css