Die Weg

 

Hoe belangrik is jy?

In daardie tyd het die dissipels by Jesus gekom met die vraag: “Wie is die belangrikste in die koninkryk van die hemel?”  - Mattheus 18:1.

Daar het 'n stryd tussen die dissipels ontstaan. En dit is vermoedelik nie die eerste keer nie, want waar mense is, is daar rusie. En dit geld ook tussen Christene. Ons kry die spore daarvan ook in die Evangelies.

Die Here Jesus het die woorde: “Julle moet werklik sout wees en in vrede met mekaar lewe” (Mark 9:50), waarskynlik gesê omdat daar rusie tussen die dissipels was.

Die vraag van Petrus: “Here, hoeveel keer moet ek my broer vergewe as hy iets verkeerds teen my doen?” (Mat 18:21) teken vir ons 'n beeld van 'n mens wat sy broer al meermale vergewe het en langsamerhand moeg geword het daarvoor. Agter Petrus se vraag lê daar dus 'n twis van een of ander aard.

Markus 9:33-35 werp vir ons lig op hierdie stryery tussen die dissipels: 'Toe hulle daarna in Kapernaum by die huis kom, het Hy vir hulle gevra: “Waaroor het julle langs die pad geloop en praat?” Hulle het egter niks geantwoord nie, want hulle het langs die pad met mekaar gestry oor wie van hulle die belangrikste is.'

Jesus het voor hulle geloop op die pad na Kapernaum. Waaraan het Hy gedink toe Hy daar geloop het? Het Hy die kruis voor Hom gesien, die vreeslike kruis waaraan Hy binnekort sy lewe vir sy dissipels sou aflê? Maar die dissipels stry oor selfverheffing!

Kan ons dit vir onsself indink dat die dissipels van Jesus oor so 'n vraag kibbel terwyl Hy reeds in die skadu van die kruis staan? Laat ons nou nie sê dat ons dit nie begryp nie. Is hierdie vraag nie vandag nog, en ook onder Christene, net so deel van ons as in die dae van Jesus nie? Orden ons nie ook mense volgens hulle “belangrikheid” nie? 

Ook noú twis die dissipels van Jesus in die skaduwee van die kruis: wie is die belangrikste?!

Maar as ons Christene dít doen, dit wil sê, mense wat lewe onder die kruis, mense vir wie die kruis álles is..... As ons by die kruis, langs die kruis, twis oor só 'n vraag, dan kras dit soos 'n spyker op 'n metaalplaat. Want die kruis het aan die wêreld die absolute selfversaking, selfverloëning tot in die dood, getoon. Hier is die vraag nie: hoe handhaaf ek myself?, nie, maar: hoe verloor ek myself? Hoe kan ons in die teenwoordigheid van Jesus Christus nog vra wie die belangrikste is!

Die dissipels het dít gedoen en ons doen dit – Maar Jesus het geweet! Daarom vra Hy aan die dissipels: “Waaroor het julle geloop en praat”. Natuurlik het die dissipels niks gesê nie. Maar as die dissipels stilbly, dan praat die Meester. Hy tel 'n klein kindjie op en sit hom in hulle midde. Kan jy jou indink: hierdie kind daar tussen al die vreemde, groot manne: die koppie dalk skeef, die vingertjie in die mond.........

En Jesus sê: “Dit verseker Ek julle: As julle nie verander en soos kindertjies word nie, sal julle beslis nie in die koninkryk van die hemel kom nie. Wie homself gering ag soos hierdie kindjie, hy is die belangrikste in die koninkryk van die hemel.” (Mat 18:3-4).

Uit: Licht en Kruis deur A.K Straatsma (verkort)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css