Die Weg

 

Besigheid is besigheid!

En nou, Israel, wat eis die HERE jou God van jou as net om die HERE jou God te vrees, in al sy weë te wandel en Hom lief te hê en die HERE jou God te dien met jou hele hart en met jou hele siel, om te hou die gebooie van die HERE en sy insettinge wat ek jou vandag beveel, dat dit met jou goed kan gaan? Kyk, aan die HERE jou God behoort die hemel, ook die hoogste hemel, die aarde en alles wat daarin is – Deuteronomium 12-14.

Mens, die HERE het jou bekend gemaak wat goed is: Hy vra van jou dat jy reg sal laat geskied, dat jy liefde en trou sal bewys, dat jy bedagsaam sal lewe voor jou God. Om die HERE te dien, dit is wysheid. Die HERE roep die stad; luister, leier en julle almal wat aanhou roof: Goddelose plek, moet Ek die verkeerde maatlyn bly verdra, of die vals inhoudsmaat wat Ek so haat? Moet Ek die eienaar van 'n onbetroubare weegskaal vryspreek, een met 'n sak vol vals gewigte? - Miga 6:8-11 (83-vertaling).

Hy antwoord: “Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag en met jou hele verstand, en jou naaste soos jouself.” - Lukas 10:27.

Dit is hoe ons “besigheid” doen: in plaas van dat ons luister as U sê “jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie” sê ons “die doel heilig die middele”. Ons het ons sake weggeneem uit U hande, U aan wie alles in die hemel en op die aarde behoort, en wat ons vir 'n kort tyd as rentmeesters oor U besittings aangestel het. Ons het dit as ons eiendom beskou, afgode daarvan gemaak en dit met hart en siel en met al ons kragte begin dien. Die eer wat U toekom het ons vir onsself geneem en die liefde vir die naaste opsy geskuif. Ons het ons sake bó U gestel, bó ons naaste, bó ons huwelike, bó ons kinders en bó ons sieleheil. Ons het U, die gewer van alles en die werklike Eienaar, by die deur uitgewerk. Daardeur het ons sake hard en saaklik geword. Suiwer om eie gewin. “Besigheid” het net “besigheid” geword.

Daarmee het alles in ons lewe ten gronde gegaan. Ons het gesteel - van U! Daarom loop alles skeef, ons verhouding met U, met ons familie, met ons kinders en met ons naaste. Ons sake groei, maar teen watter prys! Tot die dag dat U sê: “Jou dwaas, in hierdie nag sal hulle jou siel van jou afeis; en wat jy gereedgemaak het, wie s’n sal dit wees?” (Lukas 12:20).

Here, ons dank U dat U in Jesus Christus vir ons die regte weg aanwys om ons “besigheid” weer vry van “besigheid” te maak, deur dit onder die tug en die sorg van U gebod te plaas. Daarom kan ons nou met vrymoedigheid bid om u seën oor ons sake. Amen

Verwerk uit: Gesprekken met God deur ds Gabe van Duinen (Nr 8 van 'n reeks)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css