Die Weg

 

Sodat dit met hulle goed mag gaan ...

Uit die Woord:

Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê:
Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die HERE jou God aan jou gee
(Eks 20:1 en 12).

Ek was ook eenkeer 'n kind, my moeder se oogappel, haar enigste. My vader het my toe ook geleer en vir my gesê: “Wat ek jou sê, moet jy vashou, my voorskrifte moet jy uitvoer, sodat jy werklik kan lewe (Spr 4:3-4). Luister, my seun, en aanvaar wat ek jou sê; dit sal jou lewensjare baie maak. Ek sal jou leer wat die pad van die wysheid is en jou die regte koers laat loop. As jy loop, sal daar niks in jou pad wees nie, en as jy hardloop, sal jy nie struikel nie (Spr 4:10-13). Hou vas aan wat ek jou leer, moet dit nie laat los nie; bly daarby, want dit is jou lewe. My seun, hou vas aan wat jou vader jou voorskryf; wat jou moeder jou leer, moet jy nie in die wind slaan nie. Dit moet jou altyd bybly, daarmee moet jy saamleef; dit sal vir jou leiding gee in wat jy doen, dit sal jou beskerm as jy slaap en jou lei sodra jy wakker word (Spr 4:20-22).

‘n Oog wat met die vader spot en die gehoorsaamheid vir die moeder verag - die kraaie van die dal sal dit uitpik, en die kuikens van die arend sal dit opeet (Spr 30:17). Elkeen van julle moet eerbied hê vir sy moeder en sy vader (Lev 19:3). Kinders, wees as gelowiges aan julle ouers gehoorsaam, want dit is wat die wet van God vereis. “Eer jou vader en jou moeder” is 'n baie belangrike gebod. En daar is nog 'n belofte by: “sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe op die aarde.” En vaders, moenie julle kinders so behandel dat hulle opstandig word nie, maar maak hulle groot met tug en vermaning soos die Here dit wil (Ef 6:1-4).

Sodat dit met hulle goed mag gaan

O Here, al U gebooie hou ryke beloftes in: “In die onderhouding daarvan is groot loon” (Ps 19:11). Maar by hierdie één gebod het U nog iets uitdruklik bygevoeg: “sodat dit met ons goed mag gaan”. U het ons lewens onlosmaaklik deel gemaak aan dié van ons vaders en moeders. U het ons lewens só georden dat dit ingeweef is in dié van ons ouers. As die eer aan ons ouers wegbly, verval ons op die donker paaie van die lewe: “soos 'n volk wat geen dageraad het nie” (Jes 8:20).

Daarom, en ons bely dit voor U: ons lewe is in die toestand waarin dit is, omdat die eer aan die ouers in 'n swak toestand is. En ons as ouers het gefaal in U opdrag. Gee aan ons jeug ouers wat hulle eer waardig is en die moed het om die jeug na U gebooie op te voed. Gee dat die opvoeding en sorg van ons jeug nie sal steun op 'n humanistiese staat en samelewing nie, maar op die vaste fondament van gehoorsaamheid aan 'n gelowige vader en 'n gelowige moeder. Here, gee aan die ouers hul kinders en aan die kinders hul ouers weer terug. Ons het alreeds te ver afgedwaal en is self nie meer daartoe in staat om die verhouding tussen ouers en kinders reg te stel nie. Maar in u bloed, Here Jesus, lê daar wonderbare krag. Dit kan selfs die kinders in ons tugtelose tyd weer daartoe bring dat hulle hul vaders en moeders eer. Sodat dit met hulle goed mag gaan ...........

Uit: Gesprekken met God deur ds Gabe van Duinen (Nr 7 van 'n reeks)

(Aanhalings uit die 1953 en 1983 vertalings van die Bybel soos van toepassing)

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css