Die Weg

 

Die seën om te mag rus

Uit die Woord:

Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê:
Gedenk die sabbatdag, dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen; maar die sewende dag is die sabbat van die HERE jou God; dan mag jy géén werk doen nie - jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die HERE die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het Hy gerus. Daarom het die HERE die sabbatdag geseën en dit geheilig
. (Eks 20:1 en 8-11).

En Hy sê vir hulle: Die sabbat is gemaak vir die mens, nie die mens vir die sabbat nie. Daarom is die Seun van die mens Here ook van die sabbat (Mark 2:27-28).

Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal julle rus gee (Mat 11:28).

Daar wag dus nog steeds 'n sabbatsrus vir die volk van God, want elkeen wat in die rus van God ingaan, rus van sy werk, net soos God van Syne. Laat ons ons dan beywer om in daardie rus in te gaan, sodat niemand hulle voorbeeld van ongehoorsaamheid navolg en ook omkom nie........ (Heb 4:9-12).

Die sabbat is vir mens, nie die mens vir die sabbat nie

Ons dank U vir die één dag – die besonderse dag – wat U een keer per week afsonder om ons uit die sleurgang van ons arbeid uit te tel, en waardeur U aan ons deel gee aan u goddelike lewensritme.

Hoe uiters bevoorreg is ons dat U ons, as u kinders, uitnooi om op hierdie dag in gemeenskap met U en met mekaar na liggaam en gees versterk te kan word; wanneer ons ons besige hande mag vou in gebed en dank; wanneer ons liedere tot U lof mag sing en ons harte vir u Woord mag oopmaak.

Dit gaan goed met mense wat hulle krag in U vind en graag na u tempel toe gaan. Vir hulle gaan daar fonteine oop wanneer hulle deur ’n dorre laagte trek en die vroeë reëns sy seëninge bring. Keer op keer ontvang hulle nuwe krag totdat hulle voor God in Sion verskyn (Ps 84:6).

Die rusdag is maar 'n skadubeeld en heenwysing na die ewige rus wat daar op ons wag wanneer ons aardse stryd gestry is en ons voor U sal verskyn. Ons dank U, Here Jesus dat U hierdie rus vir ons bewerk het en dat ons met U in die Vader se rus kan ingaan, nie net in die lewe hierna nie, maar ook hier en vandag, omdat ons al ons sorge op U kan plaas. Daarom kan ons rus van die las van die sonde, van bekommernisse en sorge, van die las van vrees en angs vir die toekoms.

Dankie Here, dat U dit so verorden het dat ons mag rus en die geleentheid kan kry om saam met medegelowiges in U teenwoordigheid te kan verkeer. Amen.

(Met erkenning aan: Gesprekken met God deur ds Gabe van Duinen) (Nr 6 van 'n reeks)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css