Die Weg

 

Om vreesloos voor die aangesig van die Here te lewe

Uit die Woord:

Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie.

Maar as jy nogtans die HERE jou God vergeet en agter ander gode aan loop en hulle dien en voor hulle neerbuig, dan verseker ek julle vandag dat julle sekerlik sal omkom omdat julle na die stem van die Here julle God nie geluister het nie. 

Hulle wat die waarheid van God verruil vir die leuen en die skepsel vereer en gedien het bo die Skepper wat geprys moet word tot in ewigheid.

Hulle afgode is silwer en goud,
‘n werk van mensehande.
Hulle het ‘n mond, maar praat nie;
hulle het oë, maar sien nie;
ore het hulle, maar hoor nie;
hulle het ‘n neus, maar ruik nie;
hande, maar hulle tas nie;
voete, maar hulle loop nie;
hulle gee geen geluid deur hul keel nie.
Die wat hulle maak, sal net soos hulle word
- elkeen wat op hulle vertrou.

Ons weet dat daar geen afgod in die hele wêreld is wat iets beteken nie, en dat daar ook geen God is nie, behalwe Een. En al is daar ook sogenaamde gode, of dit in die hemel en of dit op die aarde is, soos daar trouens baie is wat “God” en baie wat “Here” genoem word, is daar nogtans vir ons net een God: die Vader, uit wie alles is en vir wie ons lewe; en net een Here: Jesus Christus, deur wie alles bestaan en deur wie ons lewe.

Voor u aangesig

Voor u aangesig” verdwyn alle “andere”. Alles wat ons tot 'n god maak, wat ons as god verheerlik en dien: dinge, gedagtes en mense – niks is bestand voor u aangesig.

“U aangesig” - U aangesig hoef ons nie te soek nie, want uit onsself sou ons U nooit vind nie. In hierdie wêreld het U maar één aangesig. Dit is die hoof vol bloed en wonde wat teen die kruishout vasgeslaan is. In Christus het U u aangesig na ons gewend, ja by ons gebring. Ja, dít het U gesê, Here Jesus – en ons glo die ontsagwekkende woord: “Hy wat My gesien het, het die Vader gesien.” En ons maak erns daarmee. In U, Here  - die Christus van die Skrifte – sien ons God in sy volle aangesig. So begin dus die gehoorsaamheid aan u gebooie by die aangesig van Jesus Christus. Al u opdragte word in hierdie één opdrag vervul: “wandel voor my aangesig”.

Here, laat u aangesig oor ons skyn! Here, verhef u aangesig oor ons! Laat ek in u aangesig die Vader sien: sy vriendelike Vaderoë, sy milde Vaderhande, sy vergewende Vaderhart. Wanneer ek op die gevaarlike straat van die lewe loop, laat ek daarvan bewus wees dat ek nooit onder U liefdevolle oë uit is nie – dat ek geen oomblik uit u oë verdwyn nie. Laat ek nie na “andere” kyk om hulp en raad nie, maar alleen vir U in die oë kyk. Dan sal ek die dreigende, haatdraende blikke in die wêreld nie raaksien nie. Dan kan ek onbevrees die donker bos van die lewe ingaan vanwaar die boosheid agter elke boom vir my staan en loer. Want: ek leef voor u aangesig.

Uit: Gesprekken met God deur ds Gabe van Duinen (Nr 3 van 'n reeks)

(Aanhalings:  Eksodus 20:1 en 3, Deuteronomium 8:19-20, Romeine 1:25, Psalm 115:4-8, 1 Korintiërs 8:4-6, Johannes 14:9, Genesis 17:1. Uit die '53 en '83 vertalings waar van toepassing).
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css