Die Weg

 

Here, wys my die weg

- Leer my, HEER, u regte weë,
- wys die regte pad my aan;

Ek is u kneg! Van U kom die opdrag...! Maar .... wat is u opdrag? Here, laat u wil geskied! Maar ... wat is u wil? U wil: hier en nou in die situasie waarin ek my bevind; vir my, vir my lewe, in my omstandighede, met wat ek is en my verantwoordelikhede! Here, leer my u wil in die klein, eenvoudige dinge van elke oomblik. Alles druk op my neer: die mense met hul gesag, mag en invloed; die verlokkinge en eise van die lewe; die noodsaaklike dinge wat gedoen moet word. Here, daar is uitweë, maar watter een is u weg? Leer my, o Here, die weg wat U bepaal het.

- maak my hart daartoe geneë,
- om met lus daarop te gaan.

Here, maak my innerlik seker van u wil. Verleen aan my 'n vaste tred, bestendige hand, rustige gewete, blymoedige hart en kragtige woord. Ek wil U gehoorsaam, nie soos 'n masjien of 'n marionet nie, maar as 'n lewende, bewuste, selfstandige en verantwoordelike mens.

- Wil my deur u waarheid leer,
- lei my dwalende gedagte;

En dit kom deur die lewegewende verbintenis aan u Lewende Wil: Jesus Christus – Hy wat nie alleen u wil volbring en u wil aan ons geopenbaar het nie, maar in Wie u wil ook vlees en bloed geword het. Here, ek dank U, dat u wil geen wetboek of voorskrif is nie, maar die liefde wat daar in Jesus is. Raak my diepste wese aan met hierdie liefde: my ek, die wortel van my eie wil.

Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom: Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelykstaan: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete.

Wees aan niemand iets skuldig nie, behalwe om mekaar lief te hê; want hy wat ‘n ander liefhet, het die wet vervul. Want dít: Jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, jy mag nie begeer nie, en watter ander gebod ook al, word in hierdie woord saamgevat: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad nie; daarom is die liefde die vervulling van die wet.

En dít is sy gebod: Ons moet in sy Seun, Jesus Christus, glo en ons moet mekaar liefhê ooreenkomstig die gebod wat Hy ons gegee het. Wie sy gebooie gehoorsaam, bly in God en God in hom. Wie sê dat hy in Hom bly, behoort self ook te leef soos Hy geleef het. Geliefdes, dit is nie 'n nuwe gebod waaroor ek aan julle skryf nie, maar 'n ou gebod wat julle van die begin af gehad het. Die ou gebod is die woord wat julle gehoor het. Tog is dit 'n nuwe gebod wat ek aan julle voorskryf, wat in Hom en in julle 'n werklikheid is. Want dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar; en sy gebooie is nie swaar nie. Hy wat sê: Ek ken Hom, en sy gebooie nie bewaar nie, is ‘n leuenaar en in hom is die waarheid nie.

- want u is my heil, o HEER!
- U is ek altyd te wagte.


Uit: Gesprekken met God deur ds Gabe van Duinen (Nr 2 van 'n reeks)
 
(Aanhalings: Mattheus 22:36-40, Romeine 13:8-10, 1 Johannes 3:23-24,  1 Johannes 2:6-8,  1 Johannes 5:3, 1 Johannes 2:4, Psalm 25:2 beryming)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css