Die Weg

 

Ek is die Here jou God

Maar nou, so sê die HERE, jou Skepper, o Jakob, en jou Formeerder, o Israel: Wees nie bevrees nie, want Ek het jou verlos; Ek het jou by jou naam geroep; jy is myne! Die volk wat Ek vir My geformeer het, hulle sal my lof verkondig. Dink aan hierdie dinge, o Jakob en Israel! Want jy is my kneg; Ek het jou geformeer; jy is my kneg.......

Ek staan op die slawemark van die lewe met klingelende kettingboeie aan my voete – te koop vir iedere duiwel wat sy lus oor my wil laat botvier. Ek word aangejaag oor die velde van sonde met die swiepende sweep van die drywer oor my rug. Ek lê, magteloos gebind, in die donker kerkers van wanhoop en skuld – wagtend op die oordeel. Dan kom U! U het my gekoop. U het vir my die hoë prys met u kosbare bloed betaal. Nou is ek u kneg..... “Ag, HEER, ek is, o ja, ek is u kneg

Hoe wonderlik is dit om u kneg te wees – waardig ge-ag vir diensbaarheid in u koninkryk – mede-arbeider in u diens. Daar is geen neerdrukkende las waaronder ek swig nie. U juk is sag en u las is lig. U maak nie 'n dooie masjien van my nie – ook nie 'n strooipop of 'n leeglêer nie. In u diens ontluik my wese tot sy werklike waarde. U diens is ware vryheid. U maak konings van u knegte. Die boeie het van my afgeval. Ek mag leef in die vreugde en blydskap van die kinders van God. “Van goedertierenheid sal ek vir ewig sing, en aan u trou, o HEER, altyd my hulde bring.”

Here, sê U wat ek moet doen – en ek doen dit. U woord is my bevel. Dit is vir my genoeg. Ek hoef dit nie te begryp of daaroor na te dink nie. Dit hoef nie in te val by my planne en wense nie. Al gaan dit teen my vlees en bloed in – sê U dit maar – ek sal dit doen. Met onvoorwaardelike oorgawe!

Ek is u kneg. Laat U wil geskied .............

Uit: Gesprekken met God deur ds Gabe van Duinen. (Nr 1 van 'n reeks)

(Aanhalings: Jesaja 43:1, Jesaja 43:21, Jesaja 44:21, berymings Psalm 116:9 en Psalm 89:1)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css