Die Weg

 

Daar is vir almal 'n nuwe begin

Daarna het Jesus uitgegaan en 'n tollenaar met die naam Levi by sy tolhuis sien sit, en Hy sê vir hom: “Volg My.” Hy het alles net so laat lê en opgestaan en Jesus gevolg. Levi het 'n groot feesmaal in sy huis gehou ter ere van Jesus, en 'n groot aantal tollenaars en ander mense het saam met hulle aangesit. - Lukas 5:27-29.

Die Via Maris was een van die belangrikste handelsroetes wat Egipte met die Ooste verbind het. Dit het by Kantara (al-Qantara) in Egipte begin, langs die kus van Kanaan deur Gasa, Askelon, Asdod en Joppe gestrek en weer ooswaarts deur Megiddo en die Jisreëlvlakte tot by Tiberias aan die See van Galilea. Vandaar het dit deur Kapernaüm geloop tot by Hazor en dan oor die noordelike Jordaanrivier en die Golan hoogland na Damaskus.

Hierdie handelsroete het hoogs winsgewende handel vir Kapernaüm en die kleiner stede en dorpe rondom die See van Galilea meegebring. Naby die dorp Kapernaüm was 'n tolhuis waar Levi 'n besonder voordelige bestaan gevoer het. Die tollenaars was naamlik berug vir hulle korrupsie met die invordering van die tolgeld vir die Romeinse owerheid. Dit kon wees dat hierdie Levi reeds baie van die Here Jesus gehoor het voordat die Here hom geroep het om Hom te volg. Dit was immers langs die See van Galilea waar die mense dikwels na die leringe van die Here Jesus geluister het. Levi het opgestaan, alles agtergelaat en Jesus gevolg. 

Die Here Jesus het hom Mattheus genoem, wat “'n gawe” beteken. Hy was 'n belangrike toevoeging tot die dissipels. Hy het van 'n tollenaar, wat deur die bevolking verag is, gegroei tot 'n apostel wat die evangelie van Jesus Christus aan die wêreld verkondig het. Daar word algemeen aanvaar dat hierdie Mattheus ook die skrywer is van die boek Mattheus soos ons dit in die Bybel vind.

Mattheus het 'n maaltyd vir die Meester berei, alhoewel hy dit nie in soveel woorde beskryf nie (Matt 9:9-12). Hiermee het hy sy nuwe roeping aangedui en die geleentheid gebruik om sy nuwe Vriend aan sy mede tollenaars en sondaars voor te stel, juis dié mense wat uit die “kerk” en die gemeenskap geban is. 'Die Fariseërs, en veral die skrifgeleerdes onder hulle, het by sy dissipels gekla en gesê: “Waarom eet en drink julle saam met tollenaars en sondaars?' (Luk 5:30). Die Here Jesus het geredelik van hierdie geleentheid gebruik gemaak om Sy doel bekend te stel, naamlik dat Hy gekom het om te soek en te red dié wat verlore is, sodat hierdie verlore skape ook by Sy kudde ingesluit kan word. Is dit nie wat 'n mens graag ook met die Christelike kerk van vandag sou wou sien nie?

Laat ons waak teen godsdienstige hoogmoed en nie soos die Fariseërs word nie. As ons terugkyk in die verlede sal ons baie ander mense vind wat self ook deur die genade van die Here Jesus Christus vrygekom het uit hul sondige bestaan en diep spore in die Kerkgeskiedenis getrap het. Onder hulle is daar Augustinus Aurelius (Augustinus van Hippo)  (354-430 nC). 

Augustinus vertel in sy "Belydenisse" dat hy in sy sondige jeugjare dikwels God se roepstem gehoor het, maar aanvanklik nie sy sondige lewe wou laat staan nie. Op 'n dag het hy 'n stem gehoor wat vir hom gesê het dat hy die boek voor hom moes optel en lees. Wat hy gelees het was uit Romeine 13: “Die nag is byna verby; dit is amper dag. Laat ons dan ophou met die werke van die duisternis; laat ons die wapens van die lig opneem. Ons moet welvoeglik lewe soos dit in die daglig hoort. Daar moet geen drinkery en uitspattigheid, geen ontug en onsedelikheid, geen rusie en jaloesie wees nie. Nee, julle moet lewe soos volgelinge van die Here Jesus Christus en nie voortdurend daarop uit wees om julle sondige begeertes te bevredig nie.” 

Deur die werking van die Heilige Gees roep die Here Jesus Christus ons ook vandag nog op om ons verkeerde weë te laat staan en Hom te volg.  As ons Hom gehoorsaam en deel maak van ons lewe, dan verander ons lewe ook! Dan kry dit nuwe betekenis en het ons lewe 'n toekoms en 'n bestemming. Dan kan ons ons hoop volkome vestig op die genade wat ons deel sal word by die wederkoms van Jesus Christus (vgl 1 Pet 1:13).

-dw -

(Met erkenning aan FB Meyer)

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css