Die Weg

 

Sukkel jy om te bid?

Dit kan gebeur dat jy ‘n op ‘n dag besef dat jy sukkel om te bid, dat jy lanklaas gebid het of dat jy nie vrymoedigheid het om te bid nie. Die rede daarvoor kan sekerlik lank oor gepraat word. Dit is wonderlik dat die Heilige Gees jou gelei het om te besef dat daar iets verkeerd is met jou gebedslewe. Gebed is immers geestelike asemhaling vir die gelowige. Sonder verootmoedig in gebed voor die Here, sal ek geestelik doodgaan.

Om oor die droogte van ‘n gebedlose lewe te kom, is dit natuurlik noodsaaklik om jouself voor die Here te stel en te bely wat dit is wat jou behoefte en vrymoedigheid om te bid weggeneem het.

Jesus Christus het aan ons ‘n modelgebed gegee in die woorde van die “Onse Vader”. Begin gerus by die ses bedes as basis om weer te kan begin bid:

Ons Vader - U is ook my Vader.

Wat in die hemel is - U is hoog verhewe. Alle eer en lof kom U toe. Help my om dit te glo.

Laat u Naam geheilig word - Gee dat U weer die regmatige plek in my lewe sal kry.

Laat u koninkryk kom - Wil U weer die Een wees wat ten volle in beheer staan van my woorde, dade en gedagtes.

Laat u wil geskied - Al verstaan ek nie altyd wat in my lewe gebeur nie, leer my om weer te glo dat U wil waarlik reg en goed is. Nie net in my lewe nie, maar oral oor.

Gee ons vandag ons daaglikse brood - Here U weet wat ek vandag nodig het om te kan leef. U voorsien vir my in al my materiële behoeftes. U gee kos en klere, U gee gesondheid en krag om tot U eer te kan lewe.

Vergeef ons ons oortredings - Here U weet hoeveel keer ek dinge doen wat in stryd is met U wil. Wil U my sonde en oortredinge vergewe deur Jesus Christus en my help om U vergifnis aan my ook sigbaar te maak deur ander mense net so van harte te vergewe soos wat U my vergewe het.

Laat ons nie in versoeking kom nie - Uself sal my nooit versoek nie. Tog is my eie sondige natuur, die verleiding van die wêreld en die aanslag van die duiwel ‘n skrikwekkende werklikheid in my lewe. Wil U my asseblief verlos van al die verkeerde en bose dinge in my lewe.

Hoe kan ek anders om aan U die lof en dank toe te bring. Aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid.

Amen - Ek weet my gebed word veel sekerder verhoor as wat ek dit in my eie hart mag voel. My vertroue is immers op U alleen.

Ds Paul van den Berg
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css