Die Weg

 

Om getrou in die diens te bly

Wie is dan die getroue en verstandige dienskneg vir wie sy heer oor sy diensvolk aangestel het om hulle hul voedsel op tyd te gee? Gelukkig is daardie dienskneg vir wie sy heer, as hy kom, op hierdie manier besig sal vind. Voorwaar Ek sê vir julle, hy sal hom oor al sy besittings aanstel. Maar as daardie slegte dienskneg in sy hart sê: My heer talm om te kom - en hy sy medediensknegte begin slaan en saam met die dronkaards begin eet en drink, dan sal die heer van dié dienskneg kom op ‘n dag dat hy dit nie verwag nie en op ‘n uur dat hy dit nie weet nie; en sal hom pynig en hom ‘n deelgenoot van die geveinsdes maak. Daar sal geween wees en gekners van die tande. ” - Matteus 24:45-51(53-vertaling).

Hierdie gelykenis van die Here Jesus spreek van die verantwoordelikheid wat daar op elkeen van ons rus ten opsigte van ander mense. Dit kom daarop neer dat jy “dien” op die voorgrond sal stel as jy jouself 'n Christen, dit is, 'n navolger van Christus noem. Want ons is elkeen daartoe geroep om verantwoordelikheid vir die ander op te neem, sowel op die stoflike as die geestelike gebied. Want het ons nie alles wat ons het van God ontvang nie? Petrus sê soos volg daarvan: “Bo alles moet julle mekaar hartlik liefhê, want die liefde bedek baie sondes. Wees gasvry teenoor mekaar sonder om te kla. As goeie bedienaars van die veelvoudige genade van God moet elkeen, namate hy 'n genadegawe ontvang het, die ander dien.” 

Hierdie “dien” word duidelik in verband gebring met die wederkoms van Christus. Na 2000 jaar het baie mense hierdie hoop op sy terugkeer al verloor. In die plek daarvan het die mens hul eie aardse doelstellings, ideale en ambisies voorop gestel. Tog sal almal eendag voor God rekenskap moet gee oor dit wat hulle gedoen of nagelaat het. Is dit 'n neerdrukkende gedagte? Tog nie, want die goeie nuus is dat Jesus Christus hierdie gelykenis vertel. En Hy sê ook: “Moenie bang wees nie, klein kuddetjie, want dit was die wil van julle Vader om die koninkryk aan julle te gee.” (Luk 12:32). Die gevolge van die navolging hiervan is duidelik: dit beteken naamlik dat ons menslike dade – so onbeduidend as wat dit ook al mag lyk - nie tevergeefs is nie, maar ewigheidswaarde het!

Uit: Neukirchener Kalender 2016
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css