Die Weg

 

Die dae van Noag

Omdat Noag geglo het, het hy God eerbiedig gehoorsaam toe hy gewaarsku is oor dinge wat nog nie gesien kon word nie. Daarom het hy die ark gebou om sy huisgesin te red. Sy geloof was 'n veroordeling van die wêreld, maar dit het hom erfgenaam gemaak van die vryspraak wat deur die geloof kom.” - Hebreërs 11:7.

“Soos dit in die dae van Noag was, sal dit ook wees by die koms van die Seun van die mens. In daardie dae voor die sondvloed het hulle soos gewoonlik geëet en gedrink en getrou tot op die dag dat Noag in die ark ingegaan het. Hulle het nie besef wat aan die gang was nie, totdat die sondvloed gekom en hulle almal weggesleur het. Net so sal dit gaan by die koms van die Seun van die mens.” - Matteus 24:37-39. 

Dit sal ons goed doen om aandag te gee aan “die dae van Noag”. Die Here Jesus het immers gesê dat soos dit in daardie tyd was, só sal dit ook wees wanneer die teenswoordige aardse bedeling tot 'n einde kom. 

Die beskawing van daardie tyd was hoogs gevorderd. Daar is genoeg bewyse daarvoor uit die argeologie wat ons nie hier kan bespreek nie. Maar soos dit herhaaldelik dwarsdeur die geskiedenis gebeur het, het die groot weelde waarin die mense gelewe het, 'n broeiplek vir allerhande goddelose praktyke tot gevolg gehad: algemene verdorwenheid, skandelike onsedelikheid en wellustigheid, onverskilligheid teenoor die eise van God, ja, al die euwels wat ook aan ons bekend is. Wat vir daardie tyd gegeld het, geld ook vir vandag. In daardie koorsagtige atmosfeer was daar 'n oorvloed van elke soort sonde. Maar die mense het hulle nie aan God gesteur nie, en daar was by hulle ook geen besef van die aanstaande oordeel wat God oor hulle sou voltrek nie: “In daardie dae voor die sondvloed het hulle soos gewoonlik geëet en gedrink en getrou tot op die dag dat Noag in die ark ingegaan het.”(Matt 24:38). Ter wille van die behoud van die mensdom het God geen alternatief gehad as om daardie bose geslag te vernietig nie. Te midde van dit alles het Noag 'n regverdige en opregte lewe gelei. Hy het in gemeenskap met God gelewe en daarom het die Here sy voornemens aan hom bekend gemaak. “Die Here neem dié wat Hom dien, in sy vertroue en maak sy verbond aan hulle bekend.” (Ps 25:14).

Jesus Christus het vir ons die deur oopgemaak om daagliks in gemeenskap met God te kan lewe. Watter wonderlike voorreg is dit nie! Maar dan moet ons ook luister na wat vir ons sê. Nie wat ons dink hoe Hy oor 'n saak voel of sou sê nie. Weet jy nie wat reg of verkeerd is nie? Hy het vir ons sy Woord gegee. Daarvolgens moet ons lewe.

Leef in gemeenskap met God en bly naby Hom sodat jy sy stem kan hoor en kan begryp wat tans in die wêreld besig is om te gebeur. Die gelukkigste ondervinding wat ons kan beleef, is wanneer ons in voltydse gemeenskap met Hom wandel en Hy ons in sy vertroue neem. Deur ons regverdige en opregte lewe met Hom, kan God ook ander red. Dan kan ons ook getroos die doodsrivier oorsteek om die nuwe opstandingslewe aan die hand van ons Here Jesus Christus binne te gaan.

Gebed: O Here, lei my op 'n gelyk pad na U toe, o Here, en bewaar my in U genade tot die einde. Amen.

FB Meyer: Our Daily Walk (aangepas)

(Lees gerus ook die reeks: "Wees gereed die Koning kom" op die webwerf)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css