Die Weg

 

Die seënende krag van die water van die lewe

"Met die een wat in My glo, is dit soos die Skrif sê: Strome lewende water sal uit sy binneste vloei.” - Johannes 7:38.

'n Klein stroompie water wat hoog in die berge uit 'n fontein ontspring kan op sy weg landafwaarts aangroei tot 'n magtige rivier.

Ons kan hierdie woorde van Jesus in Johannes 7:38 ook in verband bring met sy woorde later in Handelinge 1:8: “Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld.

Hoe onbeduidend het die prediking van die eerste apostels nie gelyk nie, maar hoe groot was die uiteindelike uitwerking daarvan! Die evangelie van Jesus Christus het uiteindelik na baie jare versprei tot in alle uithoeke van die wêreld. Hulle sou nooit self besef wat die resultaat van hul werk was nie. Dieselfde geld ook vir ons vandag. Wat ons vandag vir die koninkryk van God doen, en hoe onbeduidend die invloed van ons lewe mag lyk, ons het deel aan daardie strome van lewende water en het geen invloed op waarheen dit vloei en hoe groot die uitvloei sal wees nie. Die Here verlang van ons dat ons moet glo en dat ons net die wil van die Vader sal doen. Hy laat selde toe dat ons kan sien watter groot seën ons vir ander is.

Die rivier wat uiteindelik gevorm word het ontsettende krag.  As daar hindernisse in hierdie rivier se pad kom, sal hy vir homself 'n nuwe weg daaromheen baan. Sy pad kan nie vir 'n onbeperkte tyd geblokkeer word nie. Soms verdwyn 'n rivier totaal uit sig; dit verdwyn skielik onder die grond om net kilometers verder weer groter en breër te voorskyn te kom, soos die Santa Fe rivier in Florida (VSA).

As ons ín Christus Jesus is, kan ons ons lewens ook vergelyk met hierdie rivier. Ons is elkeen deel daarvan. Tog kom daar soms hindernisse in ons weg. Dit is dán wanneer ons voel dat ons van geen nut is in die koninkryk van God nie. Moet dan nie jou aandag op jouself of op die hindernis vestig nie, fokus liewer jou aandag op die krag van die Bron wat die rivier voortdryf. Jesus Christus is die bron en Hy sal sorg dat die lewende water van die rivier waaraan jy deel het, die hindernis verwyder of 'n weg daaromheen vind. Moet dus nooit toelaat dat enigiets tussen jou en Jesus kom nie – nie jou emosies nie en ook nie jou ervarings uit die verlede nie – niks mag jou weghou van die groot soewereine Bron nie.

Dink net aan die genesende en verreikende riviere wat besig is om in ons eie siele vorm aan te neem en wat daaruit sal voortvloei. God het die waarheid van die lewe aan ons geopenbaar deur Jesus Christus, en deur die werking van die Heilige Gees is dit sy krag wat soos 'n bruisende rivier deur ons lewens tot uiting kom. Mag elkeen van ons as Christen bewus word van die strome wat die Heilige Gees uit ons sal laat vloei. Laat ons daaruit lewe en daarop antwoord, naamlik om ons lewe oorvloedig te gee sodat ons tot seën sal wees vir ander.

Oswald Chambers: My Utmost for His Highest (verwerk)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css